Consell de Centres Cívics. Espais de barri per construir ciutat.

Aquests darrers mesos hem celebrat al conjunt dels barris de la ciutat els Consells de Centres Cívics amb les entitats i associacions gironines que en són l’ànima, conjuntament amb els tècnics i professionals de l’Ajuntament i el regidor de barri.

Ha estat enriquidor participar en aquests espais de diàleg on es reuneixen les diferents veus que realitzen activitats, proposen nous projectes i tenen idees diverses sobre el funcionament dels Centres Cívics, com a actors en el dia a dia dels barris de la ciutat. Aquestes trobades m’han permès un debat fructífer amb el teixit associatiu de la nostra ciutat i també donar la benvinguda a noves associacions, com és el cas de l’Associació Ketanipé de Font de la Pólvora. Des de la regidoria de Drets Socials volem potenciar els centres cívics com espais de barri per construir ciutat, és a dir, espais de trobada o llocs comuns de diàleg permanent que pertanyen al conjunt de la ciutadania, des d’on es facin propostes de barri que construeixin nous projectes de ciutat.

Des de la Xarxa de Centres Cívics hem de vetllar per garantir que els espais, els recursos i les possibilitats estiguin a mans de tots els ciutadans de manera permanent i contínua. Per dur a terme aquest propòsit hem dibuixat quatre eixos principals. El primer, fomentar la coparticipació entre la Xarxa de Centres Cívics i les entitats i ciutadania per tal d’oferir una programació feta des del barri per al barri. El segon, que la programació sigui transversal i oberta a tota la gent, d’edats, de gèneres o de condicions diferents, amb el propòsit de fer que tots els ciutadans i ciutadanes tinguin un espai on sentir-se lliures i participar en el continuo transformar-se de la ciutat. El tercer, tenir una programació viva i ininterrompuda. I, per últim, exportar algunes de les activitats dels centres cívics a espais oberts, als carrers i places de Girona, per cercar nous formats i participants.