El treball és un dret personal i un deure social

Comparteixo l’article que va escriure el company i regidor d’ocupació, Joaquim Rodríguez, que defensa el que sempre hem dit des del PSC, que la creació d’ocupació de qualitat és el nostre principal objectiu. A través de l’SMO (Servei Municipall d’Ocupació) estem dedicant tots els esforços i el màxim de recursos perquè així ho sigui.

Restar fora del mercat de treball, és a dir, estar a l’atur o treballar en condicions precàries, és un problema greu de la nostra societat que sol portar a situacions de pobresa o de vulnerabilitat social àmplies capes de la població. La relació entre treball (o la manca) i condicions de vida és històrica. La incapacitat del mercat de treball per assolir automàticament l’equilibri ens porta a prendre accions sobre l’activitat econòmica a fi que es produeixin reaccions que afavoreixin la contractació de treballadors/ores.

Creix la pobresa malgrat la recuperació, com denuncien els sindicats i els observadors. Gairebé el 40% de famílies monoparentals hi estan exposades; hi ha, també, manca d’oportunitats per als joves (risc de pobresa d’1 de cada 10 titulats superiors i una taxa molt més elevada entre els no titulats), dificultats d’accés al mercat de treball per als de més de 30 anys i una desocupació crònica dels majors de 45 anys (a Girona, el 37% fa més d’un any que és a l’atur i el 22% més de dos). El 72% de les persones registrades a l’atur a la ciutat pertanyen al sector serveis, 8,7% a la indústria, 10% a la construcció, 6,7% no tenien ocupació anterior i 2,5% a l’agricultura. El 48% d’aturats són homes i el 52% són dones. Aquestes dades hauran de ser complementades amb l’estudi i posterior anàlisi del mercat de treball i el mapa socioeconòmic de la ciutat que s’ha endegat ara, que caldrà tenir en compte perquè les polítiques relacionades amb aquest àmbit són estratègiques per al benestar conjunt de la societat.

Girona. Servei municipal d'ocupació de Girona. Edifici al barri de Sant Narcís.  Careto: No  Foto: Dani Vilà 1165#Dani Vilà
Girona. Servei municipal d’ocupació de Girona. Edifici al barri de Sant Narcís. Foto: Dani Vilà

El Servei Municipal d’Ocupació (SMO), l’Àrea de Promoció de la Ciutat i l’activitat general del mateix Ajuntament, conjuntament amb altres administracions i agents socials, treballen per generar més ofertes i més oportunitats de treball per a les persones. Un conjunt de mesures que volen incidir en totes les franges d’edat. A més dels programes de la Garantia Juvenil que ja estan en funcionament o a punt de començar, aquest any hi ha en marxa el 30 plus (aturats de 30 a 45 anys) amb ajuts a les empreses (salari mínim interprofessional 2016) fins a 9 mesos de contractació; el Girona Actua, que incentiva la contractació (salari mínim interprofessional 2017) dels més grans de 45 anys durant mig any i fins a un any dels de més de 55; el treball als barris (Sta. Eugènia-Can Gibert del Pla) amb el dispositiu d’inserció sociolaboral per a totes les edats, i la formació ocupacional (per obtenir certificació de professionalitat en activitats de venda, sacrifici i especejament d’animals, instal·lació i manteniment de jardins, atenció sociosanitària a persones dependents, auxiliars de comerç, neteja de superfícies, serveis d’administració i auxiliars de magatzem).

L’evolució positiva interanual de l’atur registrat a la ciutat de Girona (11%) i de les altes a la Seguretat Social (3%) apunten a una lleu recuperació de l’ocupació, però que es dona en sectors d’escàs valor afegit i amb llocs de treball precaris i inestables, amb un 90% de contractes temporals.

L’economia al servei de tota la ciutadania, com diuen els principals agents econòmics i socials, passa per una reforma fiscal progressiva que garanteixi una redistribució justa, unes noves relacions laborals –amb l’objectiu d’ocupació estable, amb drets i retribuïda dignament-, un canvi de model productiu per ser competitius pel talent i el valor afegit i un nou impuls del sistema educatiu i formatiu.

 


Publicado

en

,

por

Etiquetas: