El PSC adverteix que Girona té un problema molt greu amb l’accidentalitat de les bicicletes

Joan Antoni Balbín tem que aquest problema vagi a pitjor amb el creixement dels VMP i demana mesures de transformació de l’espai públic, millor senyalització i més policia controlant la mobilitat

El grup socialista a l’Ajuntament de Girona ha mostrat la seva preocupació per les xifres d’accidentalitat de bicicletes a la ciutat. En els darrers anys els accidents de bicicleta gairebé s’han triplicat (+174%), passant de 35 l’any 2011 a 96 l’any 2018.  A més, si es compara el nombre d’accidents de bicicleta per cada 1.000 habitants entre Girona i altres municipis amb més de 100.000 habitants, es constata que Girona està molt per sobre de la mitjana al llarg dels últims deu anys i que, a més, la diferència s’ha eixamplat. El 2018 es van produir a Girona 0,96 accidents de bicicleta per cada 1.000 habitants, mentre que als municipis amb població similar la xifra va ser de 0,35. L’accidentalitat amb bicicletes implicades a Girona també està molt per sobre respecte als cinc municipis catalans de referència (Figueres, Manresa, Reus, Tarragona i Lleida). En aquests municipis la ràtio mitjana dels últims tres anys és d’entre 0,10 i 0,22, mentre que a Girona ascendeix fins a 0,92, aproximadament 6 cops més elevada.

El regidor Joan Antoni Balbín ha advertit que tem que aquest problema vagi a més a causa de l’increment dels vehicles de mobilitat personal (VMP). “Per això cal preparar un conjunt de mesures àmplies i globals de transformació de l’espai públic, perquè tothom hi pugui tenir dret a la mobilitat en condicions de seguretat”, ha assenyalat Balbín.

El regidor socialista ha detallat que és necessari “millorar la senyalització existent i portar a termes campanyes d’educació en mobilitat de manera constant en el temps”. Igualment, “també  caldrà incrementar els efectius de la Policia Local de Girona per millorar el control d’aquesta mobilitat”. Tot plegat porta implícita “la necessitat que el Govern s’impliqui més en tots aquests temes ja que la visió zero accidents ha de ser l’objectiu a assolir l’any 2050”.

El PSC també proposa treballar conjuntament amb les entitats per validar i avaluar la implantació de mesures concretes dins el Pla d’Actuació Triennal de la Bicicleta; crear un observatori de la bicicleta i  fomentar la contínua formació del personal tècnic de l’Ajuntament amb les bones pràctiques en l’àmbit de la mobilitat en bicicleta. A més, en relació a l’àmbit de la promoció i finançament, Balbín ha assenyalat que des del PSC s’aposta perquè l’Oficina Verda assessori sobre els serveis de bicicleta, promogui els resultats del programa School Chance a Girona i que es mantinguin com a permanents les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat. Per últim, també proposa fer formació en centres d’educació escolar i en els Plans de Desplaçament d’Empresa.

Balbín ha advertit que el Pla d’Actuació Triennal de la Bicicleta es tira endavant “com un pedaç, sense estar inclòs en una planificació general de la mobilitat, tal com ha passat també amb altres decisions sobre mobilitat”. A més, el regidor considera important que s’acceleri la redacció del Pla de Mobilitat Supramunicipal, ja que les connexions de les infraestructures específiques de la bicicleta depenen d’ell. També ha recordat que “hi ha un desig per part dels ciutadans i d’alguns municipis veïns com Salt, Sarrià de Ter i Vilablareix de tenir estacions de la Girocleta i estendre per tant el radi d’acció d’aquest servei públic als municipis amb els cascos urbans enganxats i tot això s’ha de tirar endavant amb aquest Pla de Mobilitat”.

D’altra banda, el regidor socialista també ha advertit que cal completar les infraestructures previstes i encara no desenvolupades del Pla de Mobilitat del 2014, com ara prioritzar la connexió dels carrils bici ja existents abans de desenvolupar altres de nous, millorar la connectivitat amb les Vies Verdes mitjançant les actuacions pendents del PGOU i, en tot cas, prioritzar les que han tingut més demanda durant el procés participatiu.

Els regidors del grup del PSC a l’Ajuntament de Girona