Grup-municipal-Girona-votacio-ple

S’aconsegueix impedir que el govern de Girona doni llicència d’obertura a la discoteca de Fontajau

El grup municipal PSC-Girona pel Canvi està molt satisfet que les al·legacions que varen presentar hagin permès que hi hagi hagut més temps i, durant aquest període, moltes altres persones han presentat arguments, al·legacions i han demanat que no es faci la discoteca, un fet que hauria estat «un gravíssim error i hauria perjudicat una part important dels veïns i veïnes de Girona», segons aquest grup municipal.

El grup municipal del PSC-Girona pel Canvi està altament satisfet perquè, després de moltes peticions, al·legacions i preguntes al Ple, l’Ajuntament de Girona hagi admès finalment que no s’estava actuant bé i que la nova discoteca que volia fer-se a Fontajau «no podia ser de cap manera». Aquest grup municipal, que ha rebut pressions fortes sobre aquest cas, explica que està content, perquè s’admet que la nova discoteca hauria ocasionat un perjudici «irreparable» a tot al barri.

A la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Girona del divendres 2 de febrer es denegarà la llicència d’obra i ús d’una nova discoteca al carrer Pont de la Barca, perquè és incompatible amb l’ús residencial i d’habitatges de l’edifici que tindria al costat. S’estimaran així, les al·legacions amb relació a les limitacions de l’ús recreatiu, perquè l’edificació contigua a la nau en la qual es proposava l’activitat recreativa -com a sala de festes amb espectacles- és d’ús residencial i d’habitatge, un fet que fa inviable i incompatible ubicar-hi una discoteca, segons l’article 111 bis-2 de les Normes urbanístiques municipals.

Aquest cas ha portat el PSC-Girona pel Canvi a formular diverses preguntes al Govern municipal relatives a la construcció d’un mur de contenció de l’aigua del Ter, entre el Pont de la Barca i l’Avinguda de França. Quan varen veure la documentació de la discoteca, els regidors del PSC-Girona pel Canvi varen certificar que, el 2012, el govern de l’Ajuntament de Girona va establir que els privats del Pont de la Barca consolidaven l’ús dels seus negocis i, alguns, fins i tot guanyaven edificabilitat.

Els privats, a canvi dels beneficis obtinguts en consolidació d’ús i guanys d’edificabilitat, havien d’assumir la construcció d’un mur de contenció contra aiguats. A més, el mur tenia la funció que els privats poguessin portar a terme la seva activitat en condicions que garantissin la seguretat. El 2019, qui paga el mur, però, no són els privats, sinó l’Ajuntament de Girona. El govern de Guanyem-CUP de Salellas, de moment, no ha donat més informació sobre aquest cas.

L’expedient de la discoteca de Fontajau va estar a exposició pública des del 14 de febrer del 2023 i al final del mandat anterior, a correcuita, es va aprovar de manera inicial la llicència per a la discoteca. El grup municipal del PSC-Girona pel Canvi va considerar que aquest va ser un procés erràtic, fet amb presses que, finalment, ha provocat una altíssima preocupació entre els veïns i en el qual ningú no hi ha guanyat. Aquest grup municipal va ser l’únic del Plenari que va presentar al·legacions, un fet que va obligar el govern a aturar el procés i haver de tornar l’expedient a exposició pública. Això, va fer guanyar un temps imprescindible pel desenllaç que, al final, ha tingut aquest cas. Moltes altres entitats i persones del barri varen presentar també al·legacions i varen organitzar accions de protesta.

Les al·legacions presentades pel PSC-Girona pel Canvi són del 10 d’abril del 2023 i es presenten a diferents entitats i associacions, tant veïnals com d’àmbits diversos. Poc temps després, al Registre d’Entrada de l’Ajuntament hi ha moltes altres al·legacions presentades per diferents persones i entitats de la societat civil gironina. La primera conseqüència, a raó de l’estimació argumentada per PSC-Girona pel Canvi, va ser que el document va haver de tornar a exposició pública perquè no tenia els estudis d’acústica i de mobilitat preceptius.

En el mandat de Guanyem-CUP, Lluc Salellas va tornar a portar el document a una nova exposició pública amb la voluntat d’insistir a tenir una discoteca a Fontajau. No va escoltar els arguments polítics en els quals el PSC-Girona pel Canvi defensava primer tenir un model d’oci nocturn i, després, poder actuar amb la seguretat que no afectava la vida dels veïns i veïnes. Finalment, i després que molta gent hagi denunciat la situació, el govern actual s’ha vist obligat a admetre que l’ús de sala de festes que s’havia proposat, tant al mandat anterior com en l’actual, no és possible al costat d’habitatges d’ús residencial.

El grup municipal del PSC-Girona pel Canvi també va recordar que aquesta discoteca estaria situada al voltant de boscos de ribera d’una importància especial inclosos en la Xarxa Natura 2000, tal com havien explicat, en primer lloc, els Naturalistes de Girona.


Publicado

en

, ,

por

Etiquetas: