El govern municipal de Junts i ERC promociona el contracte de teleassistència de Girona sense explicar que ha hagut de suspendre el procés de contractació

Sílvia Paneque lamenta que aquest contracte també té problemes com el del servei de neteja de jardins, parcs i espais per a gossos

La suspensió respon  aerrades en el càlcul del personal necessari, tal com recull un recurs especial que ha interposat la Federació Empresarial de la Dependència davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

El govern municipal de Junts i ERC ha estat promocionant aquests darrers dies els avantatges que suposarà el nou contracte de teleassistència de Girona, sense explicar que ha hagut de suspendre aquest procés de contractació, perquè la Federació Empresarial de la Dependència ha interposat un recurs especial davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, demanant l’anul·lació dels plecs i una suspensió cautelar del contracte. La part recorrent argumenta que l’estudi econòmic inclòs en els plecs té errors importants que el fan inviable. El termini per presentar ofertes estava inicialment obert fins al proper 29 d’agost, però ara el procediment queda suspès, amb els retards que això suposarà.

La portaveu socialista, Sílvia Paneque, ha lamentat que “hi hagi tants problemes en els contractes fets durant aquest mandat”. Aquesta setmana també s’ha conegut que el contracte del servei de neteja de jardins, parcs i espais per a gossos també està aturat. “El govern va presentar el nou contracte de teleassistència aquesta setmana i no va dir absolutament res dels entrebancs i problemes existents. Crec que és necessari treballar per la ciutat, informar amb transparència i buscar millores en els serveis”, ha explicat Paneque. “De veritat, fa massa temps que ens trobem amb anuncis sobre nous projectes, o que després no es fan, o que com aquest no es diu que hi havia importants problemes. El treball per la ciutat s’ha de prioritzar abans de la comunicació o publicitat”, ha afegit la portaveu socialista.

La Federació Empresarial de la Dependència basa el seu recurs d’una banda en el fet que el càlcul econòmic realitzat a la Memòria Econòmica inclosa a l’expedient de licitació ha omès importants costos laborals del servei i, d’altra banda, en el fet que els plecs introdueixen “un requisit d’arrelament territorial prohibit”.

Informat sobre aquest recurs, l’Ajuntament va emetre un informe jurídic en el qual reconeix l’error en el plec de clàusules pel que fa a l’estudi econòmic i pressupost base de licitació -relacionat amb el personal necessari per executar la prestació-. En canvi, defensa el requisit d’arrelament territorial al·legant que la prestació del servei comporta també l’execució d’actuacions immediates presencials. En tot cas, el propi informe jurídic municipal assenyala que atès que hi ha un error en el plec “no té sentit continuar amb el procediment d’adjudicació”. Per aquest motiu, es va fer un decret d’alcaldia en el qual s’aprovava l’informe jurídic, es formulava d’adhesió a l’adopció de la mesura cautelar de suspensió del procediment que havia sol·licitat la Federació Empresarial de la Dependència i se suspenia el procés de contractació a l’espera que es modifiquin l’estudi econòmic i els plecs.

Sílvia Paneque s’ha mostrat preocupada pel retard que pot tenir el contracte. “A Girona, hem de tornar a allò més bàsic, evident i essencial. L’altre dia, l’alcaldessa Madrenas deia que havia protagonitzat una revolució que no s’entenia encara. La meva opinió és molt diferent: estem un moment on cal tornar a fer que els serveis bàsics, els més elementals, que ofereix l’Ajuntament funcionin bé. Allò més bàsic. I és importantíssim”, ha assenyalat Paneque. La regidora s’ha mostrat molt preocupada pels errors i la paràlisi d’aquest mandat amb Junts i ERC i ha afirmat que el canvi a Girona és importantíssim i que “significa tenir un govern que ofereixi uns bons serveis als ciutadans, progrés i oportunitats”.

Sobre el requisit d’arrelament, el recurs de la Federació Empresarial de la Dependència sosté que no hi ha justificació perquè el centre d’atenció que donaria servei a la teleassistència les nits, caps de setmana i dies festius hagi d’estar a Catalunya, tal com indiquen els plecs i afegeix també que “aquest requisit únicament el compliria l’actual prestador del servei”.

Pel que fa a la qüestió econòmica, la Federació Empresarial de la Dependència argumenta  assenyala que els costos salarials previstos en la memòria no són correctes perquè conforme al conveni col·lectiu i al llistat de subrogació inclòs en els plecs haurien de ser de 12.000 euros més.

A banda d’això, el recurs també indica que en els plecs s’ha omès considerar el cost dels oficials de teleassistència necessaris per a la unitat mòbil –en preveu 2 i en serien necessaris 5- per poder donar el servei de 24 hores tots els dies de l’any, tal com preveuen els plecs.  I també s’haurien calculat malament els teleoperadors, ja que la memòria preveu el cost de 3, mentre que per a la cobertura de 24 hores i 365 dies en caldrien 2 més. Com a conseqüència, segons el recurs, “el cost de recursos humans considerat per la memòria econòmica, 183.129,32 euros, és manifestament insuficient i ha omès costos per un import d’almenys 109.230 euros, el que suposa un 59,65% del pressupost”.

S´´ílvia Paneque

Publicado

en

por

Etiquetas: