El PSC de Girona denuncia que les bases de les subvencions en activitats de promoció de la salut no tenen en compte la pandèmia ni la COVID-19

Els socialistes han presentat al·legacions perquè les bases s’adaptin a la situació actual a l’espera d’un nou Pla de Salut, l’actual és del 2018, que tingui en compte la COVID-19 i els seus efectes

El PSC de Girona ha presentat un plec d’al·legacions a les bases de subvencions d’activitats de promoció de la salut perquè no considera adient que siguin les mateixes que abans de la pandèmia. “No podem tenir les mateixes bases que fa dos anys quan no hi havia una pandèmia que precisament ha afectat, i molt, en l’àmbit de la salut” ha explicat la regidora socialista Bea Esporrín.

“La promoció de la salut engloba un ventall molt ampli de temes, entre ells la sexualitat sana, l’alimentació saludable, la salut bucodental, el benestar emocional, la prevenció de consum de tabac i alcohol, la cura del cos amb l’adquisició d’hàbits saludables o l’acompanyament amb el dol perinatal. La pandèmia viscuda degut a la Covid-19 i les seves variants, ha accentuat la necessitat de realitzar projectes i activitats de promoció de la salut, i per això considerem que l’objecte de la convocatòria es podria ampliar detallant línies d’actuació” ha afegit Esporrín.

El Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 preveu intervencions de promoció i educació per la salut a nivell local en sis línies: consell i assessorament, educació per la salut individual, educació per la salut grupal i/o col·lectiva, informació i comunicació, acció i dinamització social, i mesures d’advocacia per la salut en la promoció de salut local. Els socialistes consideren que es podria ampliar l’objecte de les bases per desenvolupar programes en aquests àmbits. A més, recorden que “caldria actualitzar el PLS per tal que recollís les necessitats actuals, que data de 2018 abans de la pandèmia. No obstant, mentre no hi hagi un nou PLS, es podria utilitzar aquesta línia de subvencions per tal de subsanar les mancances que es detecten al PLS en matèria de subvencions, oferint una línia d’ajudes amb programes per adreçar els diferents eixos temàtics, en coherència amb el PLS”.

Altres al·legacions dels socialistes contemplen augmentar la dotació de les subvencions que es van anunciar al 12 de juliol de 2021 de 5.000 € pel 2021, incloure a la comissió qualificadora un representant de cadascun dels grups polítics que formen part del Ple de l’Ajuntament, afegir a les entitats beneficiàries les entitats sense ànim de lucre (al text actual només posa associacions) i finalment, incloure a les bases un apartat que disposi on poden obtenir informació i assessorament les entitats que ho necessitin. La regidora Esporrín ha conclòs que “considerem que la quantia de 5000 € és insuficient i no té en compte les necessitats creades per la pandèmia sanitària ni les recomanacions del PLS de 2018”.

La regidora del PSC, Bea Esporrín.

Publicado

en

,

por

Etiquetas: