El PSC-Girona pel canvi demana que es tramiti la modificació urbanística del Pont de la Barca que Convergència i Unió va aturar el 2012

El grup municipal anuncia el seu vot favorable en cas que el govern porti a ple la modificació que permetria limitar els usos d’oci nocturn, i anuncia que tornarà a presentar al·legacions en cas que es tramiti de nou la llicència

El grup municipal del PSC-Girona pel canvi ha demanat al govern que porti amb urgència al ple la modificació puntual del text refós del PGOU núm. 48 PA 104 A/B/C Pont de la Barca que va quedar sobtadament aturada el setembre de 2012 i que podria evitar la implantació de locals d’oci nocturn en aquesta zona del Pont de la Barca. Els socialistes han anunciat que en cas que el govern porti aquest punt tal com estava previst hi votaran favorablement.

El grup municipal socialista recorda que l’àmbit objecte de modificació es troba dins una trama de teixit residencial i comercial amb certa manca de correspondència entre els usos assignats i els usos de destí. També s’inclouen en l’àmbit algunes construccions desocupades i en estat ruïnós, esperant desenvolupar-se amb l’ordenació final de l’àmbit, que inclou el traçat de nova vialitat. A la memòria que acompanya la modificació es conclou que el reconeixement dels usos actuals, les previsions futures i les superfícies d’aparcament situades al nord i a l’est de l’àmbit, condueixen i reforcen la conveniència d’homogeneïtzació de la totalitat de l’àmbit, tot qualificant-lo com a comercial. Tanmateix, aquesta mesura, que propicia la concentració d’establiments comercials, estalvia les possibles molèsties que l’activitat recreativa-comercial pogués ocasionar a un teixit residencial proper. 

“En el cas de possible obertura d’establiments d’oci nocturn a Fontajau, ens situem al costat dels veïns i veïnes. Pensem que no és el millor espai per diferents motius; com l’ambiental, està en zona Xarxa Natura2000, pels sorolls tractant-se d’un entorn residencial o per la mobilitat que afectaria els barris de Sant Ponç i Fontajau. També cal tenir en compte que la manca d’efectius policials, especialment a les nits, dificulta l’aplicació de la normativa relativa a l’oci nocturn. És important abordar aquest problema per millorar la seguretat i la convivència nocturna. Abans d’obrir una nova discoteca d’aquestes dimensions és necessari resoldre el problema de la manca d’efectius policials a la nit que pateix l’Ajuntament de Girona. De fet, els mateixos empresaris de l’oci nocturn demanen la implementació d’un pla per la convivència nocturna. Crec que cal una reflexió important del govern sobre quin model d’oci nocturn volem a la ciutat i com el compaginem amb el dret al descans veïnal” ha explicat la portaveu del grup municipal, Sílvia Paneque.

La regidora socialista també ha apuntat que “durant el procediment administratiu hi ha hagut diverses qüestions de poca transparència que venen del govern Madrenas, però que s’han mantingut amb el govern Salellas. Ja a l’anterior tramitació de la llicència vam presentar un seguit d’al·legacions que considerem que continuen tenint vigència avui dia i, per tant, en el cas de l’inici de la tramitació d’una nova tramitació les tornaríem a presentar”.

“És una qüestió de model de l’oci nocturn a la nostra ciutat, de reflexió política, i també és una qüestió que molt a prop hi ha també un centre de joc i que considerem que no hi ha les distàncies que s’han de mantenir o la Xarxa Natura 2000. La definició urbanística de la zona es fa més necessària que mai” ha conclòs la portaveu del grup municipal PSC-Girona pel Canvi, Sílvia Paneque.


Publicado

en

, ,

por

Etiquetas: