Maxi Fuentes al ple de Girona de maig

El PSC-Girona pel Canvi proposa mesures urgents contra el sensellarisme en una moció

El grup municipal creu que el govern ha de donar resposta efectiva i urgent al sensellarisme a la ciutat

El problema del sensellarisme a Girona s’ha agreujat en els darrers anys. Segons el recompte recent de Som Sostre, 111 persones sense llar viuen a la ciutat, un augment del 29% respecte fa dos anys. Aquesta situació és part d’un procés de cronificació de la pobresa, advertit per Càritas. Som Sostre ha plantejat la necessitat urgent de treballar conjuntament amb l’Ajuntament per articular un nou model de gestió, ja que l’actual ha demostrat ser insuficient.

“La preocupació és compartida per les entitats socials de Girona, que reclamen solucions efectives. Totes les institucions i entitats del territori, com el Centre d’Acolliment i Serveis Socials “La Sopa”, treballen intensament per atendre aquestes persones. Però els recursos són limitats i la situació requereix una col·laboració més àmplia amb altres institucions com la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya, així com amb els ajuntaments de les comarques veïnes” ha explicat el regidor del grup municipal Maxi Fuentes.

Davant aquesta situació, el grup municipal PSC-Girona pel Canvi proposa una sèrie de mesures concretes per afrontar el problema del sensellarisme a la nostra ciutat. En primer lloc, es  demana l’ampliació dels recursos aportats per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona per a l’atenció de les persones sense llar. Aquesta ampliació de fons permetria oferir una ajuda més robusta i sostinguda, donant suport a les institucions que ja treballen en aquest àmbit i millorant els serveis disponibles. El regidor Maxi Fuentes ha destacat que “és imprescindible que l’Ajuntament de Girona, amb el suport de la Generalitat i la Diputació, ampliï els recursos per atendre aquestes persones amb dignitat i eficàcia. No podem permetre que la pobresa es cronifiqui i que més persones es vegin abocades a viure al carrer”.

A més, es proposa iniciar un procés de converses amb ajuntaments i entitats de les comarques gironines per establir vincles de coordinació per a l’atenció de les persones sense llar. Els socialistes consideren que la col·laboració intermunicipal i amb altres entitats és essencial per assegurar una resposta integral i coherent, aprofitant els recursos i les experiències de cada territori. Fuentes ha subratllat que “des del PSC-Girona pel Canvi, creiem fermament en la necessitat de col·laborar amb altres ajuntaments i entitats de les comarques gironines per establir vincles de coordinació que ens permetin oferir una resposta conjunta, unitària i solidària al problema del sensellarisme”.

Una altra de les mesures proposades pel grup municipal és impulsar la creació d’un nou equipament de baixa intensitat, que hauria de ser operatiu abans de gener de 2026. Aquest nou centre hauria de descongestionar l’actual Centre d’Acolliment i Serveis Socials “La Sopa”, permetent una atenció més especialitzada i efectiva a les persones sense llar. L’equipament oferiria serveis d’acollida temporal i suport per a la reinserció social. “La creació d’un nou equipament de baixa intensitat és un pas imprescindible per avançar en donar resposta efectiva a aquesta situació” afirma Fuentes.

El projecte Housing First també és una part crucial de les propostes del PSC-Girona pel Canvi. Aquest model, que proporciona habitatge estable a persones en situació crònica de sensellarisme, ha demostrat ser eficaç en altres ciutats. El grup municipal planteja en la seva moció potenciar aquest projecte per arribar a les 10 places abans de gener de 2026, oferint així una solució a llarg termini per a les persones més vulnerables.

“La coordinació interna de l’Ajuntament també és fonamental per a una resposta efectiva al sensellarisme”. Per això, es formula també una proposa per fomentar una major coordinació entre els equipaments d’atenció a les persones sense llar i totes les àrees de l’Ajuntament, especialment les vinculades a habitatge, convivència i seguretat. Aquesta coordinació garantiria una atenció integral i coherent, optimitzant els recursos i els esforços de totes les àrees implicades. “Volem que Girona sigui una ciutat que no deixa ningú enrere. La coordinació entre les diferents àrees de l’Ajuntament és fonamental per oferir una atenció integral a les persones sense llar” ha destacat Fuentes.

Finalment, es reclama que el govern de la Generalitat desenvolupi un Pla Estratègic de país per abordar el problema del sensellarisme de manera adequada. Aquest pla hauria de contemplar mesures en l’àmbit territorial, assegurant una distribució equitativa dels recursos i una resposta coordinada entre tots els nivells de govern. El regidor Maxi Fuentes ha conclòs que “és urgent que la Generalitat desenvolupi un Pla Estratègic de país per abordar aquesta problemàtica de manera efectiva i amb una visió territorial àmplia. Estem compromesos a treballar per una Girona més justa i solidària, on totes les persones tinguin la possibilitat de viure amb dignitat”.


Publicado

en

, ,

por

Etiquetas: