Sílvia Paneque: “Amb un pressupost ben executat Girona tindria grans oportunitats de millora”

L’anàlisi del Compte General de l’Ajuntament revela 110 partides sense executar que haurien suposat inversions contra el canvi climàtic; una segona onada d’equipaments; la millora del Cementiri Nou, de l’espai públic i la Devesa i la millora d’oportunitats mitjançant el Reactivem i el Pla Estratègic de Promoció

Després de pujar els impostos als ciutadans l’any 2021, el govern municipal de Girona va deixar 542,54 euros per habitant sense invertir

El govern municipal de Girona va acumular l’any 2021 fins a 55 milions d’euros sense executar, en plena situació postpandèmia, quan la ciutat necessitava una activitat expansiva, segons ha explticat el grup socialista avui, després d’haver analitzat el Compte General de l’Ajuntament corresponent a l’any passat. La portaveu socialista, Sílvia Paneque, i la regidora Bea Esporrín han recordat que el Compte General “recull el que realment s’executa del pressupost i que, per tant, ve a ser el pressupost real”.

Sílvia Paneque ha detallat que “a la liquidació del pressupost de despeses de 2021 han quedat com a romanents de crèdit un total de 55.302.129,26 EUR, el qual suposa un increment de més d’12 milions d’EUR respecte al 2020, quan la xifra de romanents va ser de 42.585.113,09 EUR pendents d’executar”. Segons Paneque, aquest fet és “doblement greu pel context econòmic i social en el que es desenvolupa l’execució d’aquest pressupost: de represa després de la Covid i quan, per tant, s’esperava una activitat expansiva del govern de la ciutat i una empenta molt determinada per sortir amb èxit de la situació post pandèmica”. 

Una bona gestió del govern passa també per una gestió econòmica eficaç i que aprofiti cadascun dels euros i cadascuna de les partides en benefici de la nostra ciutadania”, ha assenyalat la portaveu socialista. La situació, en canvi, ha estat la contrària, ja que “si es calcula la pressió fiscal mitjana dels gironins (impostos tributaris propis i cedits), al 2021 s’han recaptat 82.592.645,90 EUR, el que equival a  810,28 EUR/habitant. Això vol dir la que més de la meitat dels impostos pagats per la ciutadania han estat aturats com a romanents de crèdit”, segons ha explicat. Paneque ha recordat que  “la ciutadania necessita un govern que utilitzi els impostos en benefici de la millora de la ciutat”. “Necessitem que l’esforç fiscal de la nostra ciutadania es vegi als carrers”, ha sentenciat.

D’aquesta manera es confirma la baixa execució del govern municipal que ja s’havia vingut donant en exercicis anteriors.  “Durant 2021 es constata, en la línia dels comptes generals dels anys que han precedit aquest mandat (2019 i 2020), una baixa capacitat d’execució, acusant un increment respecte 2019 i 2020 en despesa no executada”, ha lamentat la portaveu socialista. L’origen d’aquesta situació s’ha de buscar en partides que es  van prorrogant  i sumant any rere any. Alguns exemples serien 3 milions de neteja viària; 2 milions per a la recollida d’escombraries; 2 més per a millores a barris (procés participatiu); 1 milió per a la central del Molí; 700.000 per a projectes d’urbanisme; 408.000 per a liquidació de programes ocupacionals; 387.000 pel manteniment de jardins; 120.000 EUR del pla d’enllumenat, o 50.000 EUR per a despeses del menjador de les escoles bressol. “Imaginem un govern amb capacitat d’execució? La ciutat més neta, el molí acabat, projectes urbanístics a punt per pressupostos futurs, més oportunitats de treball i millor espai públic”, s’ha lamentat Paneque.

A més, la situació s’ha agreujat fins al punt que hi ha hagut un total de 110 partides de les quals no s’ha executat ni un cèntim. Paneque defensa que amb un pressupost ben executat Girona hauria tingut grans oportunitats de millora: “en inversions contra el canvi climàtic; una segona onada d’equipaments, que és una reivindicació del PSC; la millora del cementiri nou; la millora de l’espai públic; la millora d’oportunitats mitjançant el Reactivem i el Pla estratègic de Promoció i  millores a la Devesa, per exemple”.

Superàvit fictici

D’altra banda, la regidora Bea Esporrín ha explicat que “la mala gestió i imprevisió del govern al 2021 va crear un superàvit fictici de més de 7 milions d’EUR al 2022, en gran part generat pels contractes de neteja i residus, i correus i notificacions, així com per problemes als diferents departaments, que no van poder convocar les subvencions a temps, i que va comportar que l’Ajuntament liquidés 3.786.322,83 EUR d’obligacions de 2021 al 2022”. Així, les obligacions al 2021 s’han desbocat respecte altres anys: al 2020 eren de 857.000 EUR, però al 2021 van augmentar en 3 M d’EUR, enfilant-se fins als 3,8 M d’EUR. Aquestes obligacions incloïen 2,6 milions d’EUR d’expedients en revisió d’ofici.

Per a Esporrín, el més preocupant, però, és “que els diners que van quedar sense gastar al 2021 s’han doblat respecte al 2020: Al 2020 van quedar prop de 1,6 M d’EUR que es van gastar al 2021, en la seva majoria, en despeses estructurals, per tapar forats dels pressupostos prorrogats. La xifra s’ha doblat i aquest 2022 s’han incorporat 3,2 M d’EUR, el doble, com a romanents líquids de tresoreria provinents del pressupost de 2021, que s’han utilitzat, en la seva majoria, per tornar a pagar despeses estructurals: 1 milió d’EUR per (part) de la RLT/VLT (ple de març), o 200.000 EUR (ple d’abril) per indemnitzacions patrimonials i temes de contractació: contracte del pla d’emergències o el (lot 2) contracte d’assegurances”.


Publicado

en

por

Etiquetas: