Sílvia Paneque al Parlament

Interpel·lació sobre l’evolució de les emissions atmosfèriques

Avui he intervingut al ple del Parlament de Catalunya per defensar una moció sobre l’evolució de les emissions atmosfèriques i he constatat que:

Catalunya va contra direcció en les emissions de diòxid de carboni. Les estimacions ens diuen que el 2022 han augmentat un 3,1% respecte de 2021. Això vol dir que fins 2020 haurem de reduir, enlloc del 5% anual previst, un 6,2%.

Catalunya té bons documents de planificació però té molts deures per fer. Cal un seguiment exhaustiu de tots ells i avaluar-los semestral o anualment.

  • L’estratègia de desenvolupament sostenible de Catalunya (EDSCAT).
  • L’estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic (ESCACC).
  • La conservació i recuperació de la biodiversitat dels ecosistemes clau a Catalunya.
  • El programa d’infraestructura verda de Catalunya.
  • L’estratègia d’impuls a l’economia verda i a l’economia circular.
  • El pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus i recursos de Catalunya (PINFRECAT20).
  • El programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).
  • L’informe de seguiment del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020.

Catalunya s’allunya dels objectius de transició ecològica mentre Espanya i Europa avancen.  Per exemple, a Catalunya, la cobertura de la demanda elèctrica en energies renovables recula 2 punts, situant-se al 13,1% el 2022. En canvi, la cobertura d’aquesta demanda en energia provinent de nuclears augmenta 2,6 punts, situant-se al 53,3% el 2022. L’energia generada i consumida a Catalunya és més bruta, menys autòctona i menys renovable.

Sílvia Paneque al Parlament
Sílvia Paneque al Parlament

Publicado

en

por

Etiquetas: