Sílvia Paneque aposta per la cogovernança Generalitat-municipis

Els socialistes gironins volen que la Generalitat col·labori en la tasca dels municipis des del respecte, la confiança i el consens

Els socialistes gironins inclouen al programa una bateria d’accions perquè la Generalitat i els municipis treballin coordinadament i prestant serveis de qualitat i proximitat a la població. “Fins ara la Generalitat ha pecat en excés d’intromissió i l’intervencionisme amb les entitats locals, és per aquesta raó, que proposem diferents accions perquè la cogovernança entre la Generalitat i els Ajuntaments que permetrà la coordinació i col·laboració entre ambdues administracions: resoldre el finançament local, creació d’un Fons Català o augmentar les transferències corrents fins al 5%, entre d’altres”.

La primera de les propostes que els socialistes volen resoldre si estan al govern de la Generalitat és el finançament local. “Cal una nova Llei de governs locals i de finançament local, clarificar les competències; revisar la participació dels municipis en els ingressos de la Generalitat, fer una reforma integral de la Llei de bases de Règim Local (més polítiques pròpies i apostar per la cosa pública) i la Llei d’hisendes locals (augmentar la suficiència), i incrementar el Fons de Cooperació Local (subsidiarietat i suficiència fiscal) per resoldre el dèficit de finançament que pateixen els municipis. La Generalitat s’ha d’implicar en un finançament just per als municipis per totes les responsabilitats que aquests assumeixen” ha explicat Paneque.

Una altra de les mesures econòmiques que Paneque ha explicat ha estat la creació d’un Fons Català extraordinari per a la reconstrucció social i econòmica per part de la Generalitat, que estaria dotat econòmicament d’un mínim de 300 milions d’€. “Aquest fons representaria l’obtenció de recursos urgents i extraordinaris pel municipalisme.” ha explicat Paneque. Una altra mesura que els socialistes han proposat ha estat que la Generalitat posi a disposició els equipaments per al servei dels Ajuntaments.

Sílvia Paneque també ha anunciat que “una de les propostes més importants del programa socialista per assegurar que els Ajuntaments estiguin degudament finançats, és augmentar les transferències corrents de la Generalitat a les entitats municipals fins a arribar al 5% dels ingressos, el que permetrà que molts municipis no pateixin problemes de finançament per oferir tots els serveis municipals”.

Els socialistes també porten al programa desenvolupar un Nou Pla de Barris amb una dotació de més de 100 M d’€ que ha de permetre revertir les desigualtats entre barris, àrees urbanes o viles i que permetrà obtenir recursos i treballar per a l’ocupació, la recuperació d’espais, o per l’eficiència energètica. La candidata socialista, Sílvia Paneque, ha participat aquest matí en un acte sobre municipalisme amb el candidat a president de la Generalitat Salvador Illa i l’alcaldessa de Sabadell Marta Farrés on ha explicat algunes d’aquestes mesures.

Sílvia Paneque amb el candidat a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa i l’alcaldessa de Sabadell Marta Farrés

Publicado

en

,

por

Etiquetas: