Pere-Parramon

El PSC-Girona pel canvi presenta una moció per a l’autosuficiència energètica dels centres educatius de titularitat municipal

El grup municipal PSC-Girona pel Canvi ha presentat una moció per a l’autosuficiència energètica del centres educatius de titularitat municipal. “La moció s’emmarca en la necessitat d’avançar en la transició ecològica dels equipaments municipals, en la sobirania energètica i en la descarbonització dels equipaments educatius, i proposa l’elaboració d’un pla que, mitjançant els ajuts i subvencions pertinents, permeti la instal·lació de plaques fotovoltaiques que converteixen les llars d’infants i les escoles municipals en generadors d’energia capaços de satisfer les seves necessitats de climatització” ha explicat el regidor del grup, Pere Parramon.

El grup municipal explica a la moció que l’amenaça creixent del canvi climàtic ha posat de manifest la necessitat urgent d’adaptar les escoles per fer front als seus impactes. Les institucions educatives juguen un paper fonamental en la formació de les futures generacions, i la seva capacitat per resistir els desafiaments del canvi climàtic és essencial per assegurar un entorn segur i propici per a l’aprenentatge. L’adaptació de les escoles implica no només abordar els riscos climàtics, com ara onades de calor més intenses o esdeveniments climàtics extrems, sinó també promoure pràctiques sostenibles, millorar l’eficiència energètica dels edificis i fomentar la consciència ambiental entre els estudiants i el personal.

“La implementació de la moció no només suposa avançar en la tan necessària sobirania energètica, així com aplicar el principi d’exemplaritat que les institucions públiques han d’observar en l’exercici del seu lideratge —‍de fet, recordem que la Directiva 2012/27/UE, relativa a l’eficiència energètica, estableix que el sector públic té el deure de portar a terme una funció exemplar en aquest sentit‍‍—‍, sinó també oferir a les escoles l’oportunitat de treballar pedagògicament l’eficiència energètica dels seus edificis propis” ha afirmat la regidora Carla Aguilera.

“Les demandes d’aquests moció són eines i suports a la comunitat educativa en la seva feina compromesa amb la fita de formar ciutadanes i ciutadans lliures, crítics i actius. Les temperatures extremes afecten de manera especial tres grups: les persones vulnerables, la gent gran i la mainada. El canvi climàtic és una evidència i és pertinent aplicar mesures a les escoles per mitigar les altes temperatures als centres escolars, perquè les jornades lectives coincideixen de ple amb l’augment de les temperatures. Això ens fa més resilients” ha conclòs el regidor del grup PSC-Girona pel Canvi, Pere Parramon.

Els punts d’acord que proposa la moció són l’elaboració del Pla Escoles i Clima de Girona.  Realització de l’estudi previ que permeti conèixer el consum energètic i l’eficiència de les llars d’infants i les escoles de la ciutat, així com la viabilitat d’instal·lar-hi plaques fotovoltaiques, l’estimació de producció energètica que se’n derivaria, i la possibilitat de substituir els sistemes de climatització per sistemes més eficients, com l’aerotèrmia. També, elaborar un pla d’acció i una temporització, així com dotar dels recursos necessaris a partir de subvencions i ajudes per al seu desenvolupament, i instal·lar plaques fotovoltaiques als centres educatius de titularitat municipal, per tal que s’hi assoleixi l’autosuficiència energètica. Pel que fa a l’aerotèrmia, la moció del grup municipal PSC-Girona pel canvia també proposa climatitzar amb aquest tipus de tecnologia les llars d’infants i les escoles per millorar-hi el confort climàtic durant tot el curs, atenuant els efectes de les cada vegada més freqüents i duradores onades de calor, i, alhora, permetent d’eliminar les instal·lacions alimentades amb combustibles fòssils. En la moció també es contempla adaptar els patis de les escoles transformant-los en refugis climàtics i dotar-los de sistemes naturals d’ombra, així com els entorns vinculats als trànsits d’alumnes vinculats a les escoles i desenvolupar totes aquestes accions en un marc d’acció pedagògica per continuar aprofundint en la necessària conscienciació de la ciutadania sobre el canvi climàtic.

Pere-Parramon
Pere-Parramon

por

Etiquetas: