Girona enllesteix el primer reglament municipal d´igualtat. Diari de Girona

S’aposta per reparar el dèficit de coneixement de l’aportació de les dones a la ciutat i la participació paritària

GIRONA | DDG L’Ajuntament de Girona ha elaborat el primer Reglament de polítiques d’igualtat de gènere, que es porta a aprovació en el Ple municipal de dilluns. És un document d’igualtat efectiva de dones i homes, que fa una «aposta decidida» per a l’aplicació d’una perspectiva de gènere; la reparació del dèficit de coneixement de l’aportació de les dones a la ciutat; a favor de la transversalitat, l’equilibri i la responsabilitat compartida en la vida civil i familiar; l’eradicació de la violència de gènere; l’enfortiment del potencial i l’autonomia per superar situacions d’infravaloració; la democràcia i la participació paritària en les qüestions públiques; la justícia social i la distribució equitativa dels recursos; l’acció positiva i l’ús no sexista del llenguatge.

La primera tinenta d’alcalde i regidora d’Igualtat, Drets Socials, Treball i Seguretat, Sílvia Paneque, posa en valor que «una de les primeres mesures que emprèn l’àrea sigui el reglament en pro de la igualtat de gènere». L’Ajuntament aplica polítiques de gènere des de 1998 per fomentar i garantir la igualtat de gènere i d’oportunitats, així com evolucionar cap a les relacions de persones entre iguals. La corporació ha aplicat quatre plans de gènere: el Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats (2001); el Pla Transversal de Gènere (2003 i 2007); i el Pla de Gènere (2011). Al mateix temps ha creat el Servei d’Atenció de Víctimes de Violència Masclista (l’any 2002) i el Servei Integral d’Atenció a les Dones (SIAD) el 2009.

«És una política que ha tingut com a objectius essencials des del 1998 donar visibilitat a les aportacions femenines a la ciutat, el foment de la plena coresponsabilitat, la paritat efectiva i l’eradicació de la violència. I que ara s’havia d’actualitzar i renovar amb aquest reglament», ha afegit Paneque.
Per concretar els objectius, el Reglament modifica els altres reglaments i ordenances per adaptar-los a la llei (composició paritària de consells municipals i jurats; clàusules de contractació, honors i distincions; denominacions d’organismes; subvencions i ajudes; i plans sectorials, entre altres). Alhora eleva a la condició de norma general pràctiques d’igualtat ja implementades a les àrees de govern com a conseqüència de l’aplicació dels plans de gèneres des de 2001. El Reglament crea també un Consell d’Igualtat de Gènere que recull l’experiència de l’antiga Comissió Ciutat i Igualtat, en funcionament des de 2002, amb el propòsit que es converteixi en un mecanisme de participació en les polítiques de gènere de les entitats amb implicació en l’àmbit de la igualtat a la ciutat.


Publicado

en

por