Ampliarem les voreres de Pont Major i millorarem el paviment del carrer del Pont Major. Elaborarem un projecte de manteniment de façanes del nucli antic de Pont Major i arranjarem la façana de la casa núm. 46 de titularitat municipal. Redactarem i sotmetrem a debat dels veïns el Pla Especial Pont Major-Pedret. Millorarem l’enllumenat de la part baixa de la zona esportiva i al sector de Can Baró. Convertirem la plaça Tomàs Baraut en un espai de major convivència, amb mobiliari modern i acollidor.

Recuperarem riba del Ter perquè arribi a connectar Pedret i Fontajau . Redactarem un Pla Especial per repensar l’accés a Girona que integri la riba del Ter de Pedret, pacifiqui el trànsit i ordeni tota la riba del Ter com a espai ciutadà. Iniciarem el “Pla de Rehabilitació del Paisatge Urbà” a Pedret i Barri Vell de Pont Major, amb participació pública i privada. Ajudarà a la millora de les característiques dels edificis, eficiència energètica i amb actuacions integrals en els casos que correspongui. Promocionarem i ajudarem els comerciants del barri per potenciar el comerç de proximitat.Augmentarem la freqüència del pas d’autobusos urbans fins a Campdorà. Redactarem un Pla especial específic que ordeni la zona de la depuradora de  Campdorà. Preservarem medi ambient, camins i vida veïnal de Campdorà. Forma part de la identitat gironina i un delspulmons verds de la ciutat.