Diversificarem l’activitat econòmica del Barri Vell. Redactarem un projecte de millora urbana pel sector del Cul de la Lleona, entre els carrers Calderers, Barca i Pons Martí. Farem un Pla especial a l’antiga seu dels Maristes per fer-hi habitatges per parelles joves que permeti revitalitzar el Barri Vell. Dinamitzarem i diversificarem les activitats econòmiques i socials del Centre Històric i del Barri del Mercadal. En especial, la vida a l’entorn de la places Mercadal, Santa Susana, Josep Pla i Jordi de Sant Jordi.

Farem compatibles el dret al descans dels veïns amb les activitat nocturnes de bars, restaurants i altres. Amb un principi fonamental: el carrer és dels ciutadans i el seu ús ha de ser cívic i respectuós. Vetllarem per assolir aquest objectiu amb decisió i diàleg. Aplicarem el Pla de Mobilitat del Barri Vell. Mitjançant el diàleg amb veïns i experts farem el barri accessible per tothom, especialment per les persones de mobilitat reduïda. Vetllarem perquè les zones d’aparcament existents estiguin a la disposició del veïns. Treballarem per obtenir i destinar zones de titularitat municipal o d’altres administracions a aparcament. Millorarem la neteja del Centre Històric i del Mercadal. Revisarem la recollida selectiva d’escombraries, ja que el format actual no funciona. Renovarem les voreres entre el carrer Ballesteries i el carrer Calderers i restaurarem les fonts de la Pujada de Sant Feliu. Promocionarem i ajudarem els comerciants del barri per potenciar el comerç de proximitat. Iniciarem el Projecte de rehabilitació del Cinema Modern.