Farem un Punt de Lectura al barri de la Devesa. Executarem el Pla d’Usos de la Devesa del procés participatiu. Crearem un itinerari de salut que vinculi Devesa i Ribes del Ter. En el Parc de la Devesa executarem les mesures urgents que calen com millorar il·luminació, contractació d’un vigilant de seguretat, arranjarem el mobiliari urbà, traurem el pàrquing de cotxes a tot el parc i el mercat. Farem compatibles el dret al descans dels veïns amb les activitat nocturnes de bars, restaurants i altres. Amb un principi fonamental: el carrer és dels ciutadans i el seu ús ha de ser cívic i respectuós. Vetllarem per assolir aquest objectiu amb decisió i diàleg.