sfaltarem la zona d’aparcament de la petanca vella de Montilivi. Millora urbanística i suprimirem el mur de la pujada de la Punta del Pi. Arranjar patis interiors dels edificis del carrer Doctor Bolós. Adequar nova zona esportiva que uneixi Punta del Pi amb Ciutat de Figueres. Rehabilitarem l’edifici de pisos de la Creueta (al costat del Parc Científic) a través d’un acord que permeti una actuació municipal al bloc i al seu entorn. Habilitarem una passera per vianants i bicicletes que uneixi la Creueta amb els barris del Sector Est.

Elaborarem i aprovarem el Pla Integral per al sector de la Muntanya incloent la construcció de voreres, posar barana al carrer Turó Rodó, traurem les comeses aèries i pavimentarem tots els carres del sector muntanya. Canalitzarem el desguàs d’aigües pluvials fins al registre i construirem un tanc de tempesta per a prevenir inundacions als equipaments i al CAP. Soterrarem o eliminarem, si es pot, el transformador aeri pròxim al CAP. Construirem un aparcament dissuasiu darrere l’escola Doctor Pericot. Augmentarem la freqüència de transport públic per connectar millor la zona amb el centre de la ciutat. Millorarem la freqüència de la neteja. Promocionarem i ajudarem els comerciants del barri per potenciar el comerç de proximitat.