Acabarem la urbanització i millora del carrer Reggio Emilia. Farem una intervenció urgent per evitar accidents a cruïlla dels carrers Narcís Blanc i Riu Llierca. Crearem una ruta verda que connecti els Boscos de Palau. Millorarem el manteniment de voreres, enllumenat i mobiliari dels parcs infantils de la zona. Embellirem la porta nord d’entrada a l’Avellaneda de Girona.

Crearem una zona d’aparcaments dissuasius, acompanyats d’una nova estació de la Girocleta i una major freqüència del transport públic a l’Avellaneda. Reformarem l’entorn de l’Avellaneda per convertir els marges en voreres i ser el punt de partida per la transformació de la carretera Barcelona en un passeig urbà.