Farem una actuació urgent al carrer Oviedo i al carrer Alacant per adequar-lo a vianants i veïns. Convertirem el Parc Central en un pulmó urbà. I en definirem els usos i continguts urbanístics amb l’aprovació del conjunt dels veïns i veïnes. Facilitarem espais de promoció comercial.

Cal recuperar el comerç de proximitat conjuntament amb les associacions de comerciants del sector. Crearem línies d’ajut pels desperfectes ocasionats per les obres TAV als habitatges. Redactarem i sotmetrem a debat dels veïns el Pla Especial de Sant Narcís. Augmentarem la presència policial, especialment a les nits, per millorar la sensació d’inseguretat al barri. Executarem el projecte que preveu la remodelació de la Plaça Empúries. Farem arribar la línia 5 d’autobús a l’hospital i n’augmentarem la freqüència de pas. Farem programes de Patis Oberts a les escoles amb monitors i vigilància.