Farem una intervenció integral d’urgència als carrers Travessia de Santa Eugènia i Turó. Potenciarem les Hortes de Santa Eugènia com l’autèntica zona agrícola de la ciutat, establint- hi el seu propi mercat setmanal dirigit a la comercialització de productes de proximitat, ecològics i de qualitat. Apostarem pel petit comerç i promourem el lloguer assequible de locals per a artistes i creadors culturals, com a eines de dinamització dels barris i de la seva activitat cultural.

 

Reconstruirem el Pont del Dimoni. Aplicarem un pla per combatre els altíssims nivells d’atur que es registren al barri de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla. Arranjarem els passatges per convertir un lloc de pas en un espai urbà de relació veïnal a Can Gibert del Pla.
Millorarem la neteja a la zona de plaça del Barco fins la frontissa.Adaptarem les voreres per fer-les accessibles per les persones amb mobilitat reduïda.