Audiència pública de pressupostos 2012

HERENCIA REBUDA

A petició del grup municipal socialista, el Sr. Puigdemont va manifestar públicament a l’últim ple, que l’herència que va rebre el maig del 2011 és la d’un ajuntament econòmicament sanejat, i va reconèixer la bona gestió econòmica dels anteriors equips de govern. Són molts els indicadors econòmics que avalarien aquesta afirmació, però m’agradaria destacar:

 • Un endeutament per sota del màxim marcat i molt per sota de molts altres ajuntaments catalans, un endeutament de 568 €/habitant (un 30% inferior a la mitjana dels ajuntaments gironins).
 • Mitjana de pagament a proveïdors de 41 dies, per sota de l’establert per llei.
 • Un romanent de lliure disposició de 458.378 € i un fons de contingència per imprevistos de 200.000 €.
 • En resum, un consistori totalment sanejat i amb 600.000 € a disposar pel nou equip de govern

 

MANCA DE TRANSPARÈNCIA I DE MODEL DE CIUTAT

Elaborar els pressupostos d’una ciutat com Girona és una tasca complexa, i s’ha de fer un reconeixement a l’alt grau de competència i a la feina que porten a terme els tècnics de l’àrea d’hisenda. Amb el seu permís, em permeto simplificar aquest procés en 4 passos:

 • Fer un càlcul de previsió d’ingressos, en el cas dels pressupostos 2012, crec que la previsió és realista i ajustada. Aquest any es preveu ingressar uns 600.000 € més respecte del 2011.
 • Comprometre aquelles despeses que es consideren bàsiques pel funcionament del “dia a dia” (despesa estructural).
 • Amb els diners que queden, l’equip de govern pot desplegar el seu full de ruta, les seves polítiques, prioritzant aquelles àrees i partides que considera convenients i elaborant un pla d’inversions. Lamentablement, en el pla d’inversions 2012 no hi veiem ni ambició, ni un model clar de ciutat. La majoria són petits projectes sense un retorn socioeconòmic clar, o que no es podran afrontar fins al 2013. Altres no compten amb el recolzament dels veïns implicats … fa tota la sensació que s’ha fet amb precipitació i sense projecte a llarg termini.
 • Finalment, es crea un “racó pels imprevistos”, que es coneix com a fons de contingència. En els últims anys, aquest fons podia oscil·lar entre els 200.000  i 400.000 €. En els pressupostos del 2012, tenim un fons de contingència de quasi 2M d’euros, en previsió que hi pogués haver un increment en el tipus impositiu de l’IVA.

El nostre grup municipal va proposar que, quan es volgués disposar d’aquesta partida per les emergències, es portes a discussió i aprovació del ple. Però l’equip de govern no va acceptar la nostra al·legació, i aquest va ser un dels principals motius pels quals no vàrem poder donar suport a aquests pressupostos. I és que ens demanaven que aprovéssim un pressupost de 96M, dels quals 2M, no sabem com se’ls voldran gastar.

I encara hi havia més calaixos de sastre, 7 en total, dels quals no ens varen voler donar detall de la seva destinació final:

 

Partida 120 334 486 Convenis i activitats culturals 210.200 €

Partida 200 170 480 Consorcis 53.280 €

Partida 311 241 480 Convenis ocupació 70.000 €

Partida 312 433 482 Convenis promoció empresarial 38.600 €

Partida 313 338 480 Convenis promoció 107.600 €

Partida 320 432 480 Convenis turisme 215.000 €

Partida 321 431 480 Convenis comerç 19.400 €

 

En resum, ens demanàvem que donéssim suport a un pressupost que entre convenis i contingències té 8 calaixos de sastre amb un total de 2.589.080 € que no ens volen dir a què els destinaran, ni els volen portar a la consideració del Ple Municipal. És per això que hem dit que considerem que aquests pressupostos són poc transparents. De fet, algunes decisions de les ultimes setmanes, com la concertació de places públiques d’escoles bressol o el pagament de quotes a Ryanair confirmen els nostres temors.

CRITERIS DE PRIORITZACIÓ

En quant a prioritzar despesa, tampoc considerem adequats alguns criteris. Aquest any es preveu un augment en els ingressos de 600.000 €, crec que és una previsió realista i ajustada, per tant si es retallen partides és per voluntat política de fer-ho i vol dir que es posen a una altra banda. Perquè ens entenguem, s’han aprimat partides perquè no s’hi volen dedicar tants recursos com en anys anteriors, no perquè hi hagi menys diners. Alguns exemples:

 • Destinar menys recursos a cultura (37% menys en promoció cultural, 90.000 € menys a producció teatral) i biblioteques (-8%), però augmentar els recursos a comunicació. És a dir gastar menys en FER però més en DIR que es fa. (Sobre els recursos de despesa corrent i transferències de presidència, tenim un increment del 32 % respecte el 2011, estem parlant d’uns 220.000 € de diferència. I d’on ve pràcticament tot aquest increment? Doncs de la nova partida de promoció i comunicació. És a dir que aquest any ens gastarem 153.000 €, 25.5 milions de les antigues pessetes, en propaganda).
 • Despesa exagerada en personal de confiança, han creat 4 nous càrrecs de confiança que ens costaran 180.000 € a l’any i dues places a l’oficina de comunicació que representen 73.000 € anuals més.
 •  Invertir menys en solidaritat i cooperació, concretament ho redueixen  un 50%
 • Retallar sense discriminació, just un 10%, les àrees de seguretat i joventut.
 • Retallar partides de medi natural , manteniment de zones verdes, tractament de residus o la girocleta.

 

És per això que el nostre GM va votar en contra d’aquests pressupostos. Per manca de transparència, perquè considerem que es destinen recursos a finalitats no prioritàries, com pot ser comunicació, perquè es retallen partides relacionades amb la cura del detall de la ciutat (medi ambient o mobiliari urbà) o cultura. Les activitats culturals també generen riquesa, les indústries culturals són una forma de promoció de la ciutat i si ho retallem, significa també retallar en promoció de la ciutat.

 


Publicado

en

por

Etiquetas: