Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Avui és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Aquest vídeo és una conversa amb en Ricard Gómez, de MIFAS, qui explica el seu cas i què significa aquest dia per ell.

https://www.youtube.com/watch?v=MxYosNEivuM&list=UUcX7x-h1vWML_v06yhIvsjg

Manifest del PSC amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

Des de 1992, quan l’Assemblea de Nacions Unides va declarar el 3 de desembre com el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, any rere any el Partit dels Socialistes de Catalunya s’ha sumat a la commemoració, conjuntament amb les persones amb discapacitat i amb les entitats socials, per defensar els drets de ciutadania, la dignitat, l’autonomia individual, la no discriminació, la participació, la plena i efectiva inclusió en la societat, la igualtat d’oportunitats, el respecte per la diferència i l’acceptació de les persones amb discapacitat com a manifestació de la diversitat i la condició humana.

Així mateix, la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat, ratificada per Espanya el 2008, ha comportat un important pas endavant pel que fa a l’evolució de les qüestions que afecten el reconeixement de totes les persones amb discapacitat, com a individus iguals en drets a la resta de la ciutadania.

Tot i aquest avanç tan important, la greu i perllongada crisi social i econòmica que estem patint està afectant especialment els sectors socials que es troben en una situació de més gran vulnerabilitat i, en concret, també les persones amb discapacitat i les seves famílies.

El govern de dretes de Convergència i Unió està posant en pràctica mesures que fomenten la desigualtat, fragmentant la ciutadania en categories de primera i segona, i en concret les persones amb discapacitat: reduint el nivell de protecció dels drets i empitjorant la seva qualitat de vida, amb retallades en la formació, en les polítiques actives d’ocupació, en el suport als Centres Especials de Treball, en l’educació inclusiva o en els suports a l’educació especial, en la sanitat, en serveis de suport -assistent personal-, en les places residencials, en les ajudes PUA, en les ajudes a la rehabilitació, en les PEV, amb l’increment del copagament de la cartera de serveis i, no hem d’oblidar-nos-en, amb l’atac a la Llei de promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de Dependència (LAPAD). Aquestes pràctiques són les responsables de què la situació de moltes persones sigui cada vegada més difícil i insuportable.

No s’ha d’oblidar tampoc la situació en què es troben les entitats que faciliten el seu suport a les persones amb discapacitat. Se’ls reconeix la seva aportació al manteniment de serveis i la seva aportació a la cohesió social, però els endarreriments i els impagaments que pateixen, així com la congelació de convenis i subvencions, estan fent que moltes d’aquestes es dissolguin i desapareguin. La destrucció del teixit associatiu català en aquest àmbit és un fet real.

Les polítiques regressives de Convergència i Unió, amb el suport explícit d’Esquerra Republicana de Catalunya, estan repercutint i repercutiran greument sobre el sector de la discapacitat, situant-lo en una posició d’enorme precarietat i col•lapse, destruint llocs de treball.

Els i les socialistes afirmem que les persones amb discapacitat són persones subjectes als mateixos drets i obligacions que la resta de la ciutadania i, malgrat això, ara com ara no gaudeixen de la mateixa llibertat i les mateixes condicions per a exercir-los en plenitud com els altres sectors de la població.
El compromís del Partit dels Socialistes de Catalunya esdevé tot un gran repte, centrat en el treball per la inclusió plena i efectiva de les persones amb discapacitat -trencant amb el model de serveis socials que desplega la dreta que ens governa a Catalunya i a Espanya, basat en l’assistencialisme, el paternalisme i la discrecionalitat- i en reconèixer com a drets subjectius determinades prestacions i serveis orientats a afavorir l’autonomia personal, que donin resposta a les necessitats de les persones amb discapacitat i a les seves famílies, però sobretot que facilitin la seva inclusió social en igualtat de condicions a la resta de la població.

TOTS PLEGATS HO ACONSEGUIREM!!

#Inclusió #Drets #Discapacitats