Grup-municipal-PSC-al-ple-de-maig

El grup municipal del PSC-Girona pel Canvi defensa un turisme sostenible i inclusiu a Girona

Els regidors Maxi Fuentes, Cristina Cots i Carla Aguilera, presenten propostes de caire social, urbanístic, cultural i administratiu per a un desenvolupament turístic sostenible i inclusiu a la ciutat

El grup municipal del PSC-Girona pel Canvi ha explicat les seves propostes de diferents àmbits per fer compatible el turisme com a motor econòmic de la ciutat i la convivència en harmonia a la ciutat. “El turisme és una activitat en constant evolució i transformació. Hem d’adaptar els marcs normatius, ordenances i polítiques de turisme a la realitat existent i avançar-nos als nous reptes que es plantegen” ha explicat el regidor del grup municipal PSC-Girona pel Canvi, Maxi Fuentes.

El regidor Maxi Fuentes ha posat de manifest la manca d’habitatge a Girona i ha afirmat que “no té cap sentit contraposar turisme i dret a un habitatge. Fer-ho és amagar un problema de política i de gestió per part de l’Ajuntament i de totes les administracions amb les quals s’ha de col·laborar des de Girona. No aporta cap solució al greu problema que pateixen més de 3.400 unitats de convivència a la nostra ciutat”.

La regidora Cristina Cots ha destacat la importància de promoure un turisme sostenible i de qualitat que beneficiï tota la comunitat. “Girona s’ha convertit en una de les principals destinacions turístiques a Europa, i el turisme i el comerç són activitats estratègiques per al desenvolupament econòmic i social de la nostra ciutat. Durant la pandèmia, vam veure l’impacte significatiu d’aquest sector en la nostra economia. És crucial que gestionem el turisme de manera que respecti el nostre entorn i beneficiï la nostra economia local” ha afirmat Cots.

Cots ha afegit també que a la moció que va presentar al gener es va aprovar que l’Ajuntament de Girona s’adherís a la xarxa de Destinacions Intel·ligents gestionat per SEGITTUR amb la finalitat de treballar en la millora de la gestió del model turístic a Girona en l’àmbit de la sostenibilitat per un turisme inclusiu i responsable amb el planeta i el conjunt de la societat. El grup municipal ha sol·licitat al govern que amb la taxa turística s’inverteixi en polítiques de promoció, preservació de les infraestructures i activitats turístiques, així com mesures de conservació del patrimoni i sostenibilitat, especialment en zones amb més concentració turística com pot ser el Barri Vell.

La regidora Carla Aguilera ha emfatitzat la necessitat de fomentar una convivència harmònica entre els residents i els visitants. “El Barri Vell és un espai emblemàtic de Girona, i hem de treballar per mantenir la seva identitat única”, a més, ha subratllat “la problemàtica de la gentrificació al barri i la necessitat de mantenir un barri viu en el qual la gent del barri pugui gaudir d’una qualitat de vida adequada i evitar que es converteixi en un barri aparador”. En aquest sentit, una modificació del pla especial del Barri Vell que incorpori una regulació dels establiments podria ajudar a aconseguir aquest objectiu. “També és important la creació d’espais de diàleg entre tots els que vivim i treballem al barri per fomentar el respecte mutu i garantir la seguretat” ha afegit Aguilera.

La regidora també ha posat de manifest la necessitat de revisar les ordenances per garantir el dret al descans dels residents, intensificar les inspeccions dels HUTs il·legals i la necessitat de revisar el Pla Especial del Barri Vell per garantir un model urbà sostenible que eviti la gentrificació i millori la convivència ciutadana. “Proposem ampliar l’oferta complementària a la patrimonial i museística de la ciutat, promovent el turisme cultural, natural i gastronòmic, per eixamplar la visita més enllà del Barri Vell” ha afegit.


por

Etiquetas: