El programa Girona Actua insereix 345 persones al mercat laboral durant el 2015 – Ajuntament de Girona

Una de les principals novetats de les bases per a la convocatòria d’aquest any és la priorització dels recursos per a la inserció de les persones majors de 45 anys

Durant el 2015, el programa Girona Actua de l’Ajuntament de Girona ha aconseguit inserir laboralment 345 persones participants del projecte. Aquesta xifra representa un augment del 63% respecte al nombre d’insercions que es van assolir el 2014, un total de 211. Més de la meitat d’aquestes insercions corresponen a contractes a jornada completa (57%) i en un 29% es tracta de persones majors de 45 anys.  Aquest increment també es reflecteix en el nombre de contractacions subvencionades en el marc d’aquest programa i concretament s’ha tramitat la subvenció en el cas de 80 contractacions.

Pel que fa a les bases per a la convocatòria 2016 del programa Girona Actua, la tinenta d’alcalde i regidora d’Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat de l’Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, ha remarcat que “els 500.000 euros de la convocatòria han d’anar destinats a les franges d’aturats més cronificades, aturats de llarga durada de més de 45 anys i a programes ocupacionals de barris”. Per aconseguir aquest objectiu, es reduiran alguns dels recursos que fins ara es dedicaven al col·lectiu jove en el marc del programa Girona Actua, ja que, tal com ha explicat la regidora, s’han aconseguit més recursos de fons europeus i del SOC per fer front a polítiques actives d’ocupació juvenil.

Aquesta serà una de les principals novetats de les noves bases, juntament amb el fet que a partir d’ara es demanarà en alguns casos que les empreses que participen en el programa fent contractacions assumeixin una major part del sou de les persones contractades. “Entenem que les dades macroeconòmiques han millorat i per això demanem aquest esforç conjunt entre l’Administració i l’empresa privada. Tot i això, des de l’Ajuntament, fins que el mercat laboral no pugui crear llocs de treball per rebaixar significativament el nombre d’aturats a la ciutat, seguirem amb aquesta política d’incentius a la contractació”, ha afirmat la regidora. Paneque també ha subratllat que a través del Girona Actua es continuaran fent actuacions als barris, com fins ara a través de l’acció “SMO als Barris” per aconseguir “més cohesió a la ciutat amb petites millores als espais comuns”.

 

El 2014 i el 2015 s’han gestionat des del programa 2.524 derivacions

L’Ajuntament de Girona a finals de l’any 2013 inicià el programa Girona Actua, dirigit a fomentar l’ocupació dels col·lectius en situació de major vulnerabilitat social de la ciutat i donar suport a l’activitat econòmica de l’entorn local, i al qual ha destinat una sèrie de recursos anualment fins a l’actualitat. L’objectiu ambiciós del programa va fer imprescindible la implicació dels diferents agents socials i econòmics a nivell local, la qual cosa es va vehicular mitjançant el Consell de Cohesió i Serveis Socials, promogut pel mateix ajuntament.

Els col·lectius diana del Girona Actua el configuren tant joves com persones adultes, diferenciant entre dos tipus d’itineraris: formatiu i laboral. El primer es dirigeix a joves inactius que no han completat els estudis d’ESO i/o sense competències bàsiques; al segon s’hi incorporen tant joves com persones adultes en situació de vulnerabilitat social, prioritzant els/les majors de 45 anys, els membres d’unitats familiars sense ingressos i les famílies monoparentals sense xarxes de suport.

Al llarg del 2014 i el 2015 s’han gestionat des del programa Girona Actua 2.524 derivacions, el 66% de les quals provenien dels serveis d’atenció social (SBAS) del mateix Ajuntament de Girona. En total, durant aquest període, han participat en el programa Girona Actua un total de 944 persones, un 59% de les quals ha trobat feina, ja sigui a través d’ofertes de treball gestionades pel Servei Municipal d’Ocupació, com mitjançant les gestions fetes per la persona participant amb l’orientació, assessorament i tutoria per part dels tècnics/ques del programa.

La major part de les persones que han participat en el programa són majors de 30 anys (77%), presenten nivells formatius baixos (50% estudis primaris), es troben en situació d’atur de llarga durada (61%) i són famílies monoparentals o tenen persones a càrrec (50%).

Les actuacions del programa Girona Actua persegueixen la millora del perfil competencial – mitjançant diferents accions formatives- i, en conseqüència, de l’ocupabilitat dels/de les participants, i també l’acompanyament en el procés de recerca de feina, així com el foment de l’activitat econòmica local mitjançant bonificacions a la contractació d’aquestes persones, com a elements facilitadors del seu accés o retorn al mercat de treball.

Finalment, pel que fa als itineraris formatius amb joves, destacar que un 84% dels/de les que han completat les accions previstes han retornat al sistema educatiu reglat o han iniciat programes ocupacionals.


Publicado

en

,

por