El PSC aconsegueix que la Diputació tiri endavant una anàlisi dels sectors productius gironins per poder dissenyar polítiques de suport econòmic més efectives

S’ha aprovat el pressupost de la Diputació de Girona per al 2021, amb l’abstenció del grup socialista després d’haver obtingut el compromís del govern de dedicar més recursos a la Taula per a la reactivació econòmica i social

El grup del PSC a la Diputació de Girona ha aconseguit el suport de tots els grups polítics, excepte la CUP, que s’ha abstingut, a una moció en la qual demanava que es dediquin els recursos necessaris per donar compliment a les recomanacions de l’informe titulat Evolució de l’economia gironina. Període: 2008-2018. Informe socioeconòmic per sectors d’activitat i comarques. Visió de conjunt i projectes estratègics. El grup socialista proposava en una moció presentada al Ple ordinari d’avui la recuperació d’aquest informe, -elaborat per la Universitat de Girona i sufragat per la Diputació i La Caixa – per posar les seves conclusions al  servei dela millora de les polítiques de suport als sectors productius.

L’informe està elaborat amb la voluntat explícita de millorar la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat de l’economia gironina, així com de desenvolupar polítiques turístiques efectives que contribueixin a l’evolució del sector. La diputada Sílvia Paneque ha explicat que “el document inclou una proposta fer un seguiment més acurat tant dels sectors turístics -que en algunes comarques ja representen el 20% del PIB- com de la indústria”. A més, una vegada recollides i actualitzades aquestes dades sobre turisme i sobre  trenta punts en relació a la producció, l’explotació, treball i consum vinculats als sectors industrials actius a la província, el PSC proposa que la Diputació “les avaluï, en publiqui les conclusions, les posi en coneixement dels grups representats al plenari i les posi al servei del disseny de noves polítiques que afavoreixin, estimulin i consolidin el desenvolupament de l’economia gironina”.

D’altra banda, avui s’ha aprovat el pressupost de la Diputació de Girona per al 2021, amb l’abstenció del grup socialista, després d’haver obtingut el compromís del govern de dedicar més recursos a la Taula per a la reactivació econòmica i social. En la seva intervenció, la presidenta del grup socialista a la Diputació, Sílvia Paneque, ha manifestat la sorpresa d’aquest grup davant el fet d’haver trobat “un pressupost quasi calcat a l’anterior en  unes circumstàncies i necessitats radicalment diferents”. “Nosaltres pensem que s’haurien d’haver marcat prioritats en la línia de les polítiques que els agents econòmics i socials pactin amb les diferents forces polítiques a la Taula Covid-19”, ha explicat.

En aquesta mateixa línia, doncs, Paneque ha demanat “que la gestió del superàvit pressupostari es vinculi a la Taula per a la reactivació econòmica i social”. “Proposem que els objectius siguin la reactivació econòmica i social, habitatge i energies renovables, uns objectius compartits i expressats en el document fundacional de la pròpia taula”, ha afegit. Per a Paneque, aquesta taula és l’organisme adient per ser “un  òrgan concertat que és on hi ha la mirada més ampla i ambiciosa possible, perquè no només hi som tots els partits polítics, sinó també hi treballem de manera coordinada amb els agents econòmics i socials del territori

Paneque ha afegit que, donat que l’Estat permet disposar del superàvit es pot disposar de recursos addicionals per poder afrontar algunes de les accions necessàries. “És la millor manera de fer-ho, fer-ho amb aquells que coneixen be la realitat social i econòmica (sindicats, patronals i entitats) amb treball, rigor i la transversalitat que ens allunya del segell polític sense sentit en aquests moments”, ha considerat.

El PSC ha demanat també mesures de caire social en dos àmbits: habitatge i persones sense sostre. D’una banda, ha reclamat l’establiment d’una xarxa d’atenció a persones sense llar a comarques gironines, amb calendari d’inversions per aquest mandat. “Aquest és un repte conjunt de totes les administracions i cal corregir el fet que a la nostra demarcació la seva capital s’hagi convertit en un punt d’atenció proper al col·lapse”, ha explicat. “Aquestes condicions no només atempten a la dignitat dels seus usuaris, sinó que a més, dificulten el treball social, de salut i d’inserció laboral que es requereix en aquest àmbit”. D’altra banda, el PSC també ha demanat incloure al pressupost recursos per poder ampliar el parc públic d’habitatge amb programes de compra i rehabilitació d’edificis, especialment si contempla la millora d’eficiència energètic i afegir més recursos al Pla Estratègic pel Desenvolupament de les Energies Renovables 2030, per incloure les línies d’actuació aprovades de la moció del PSC sobre foment de la mobilitat del cotxe elèctric el desembre de l’any 2019 i que tots els grups del plenari van votar favorablement.

Sílvia Paneque, durant el Ple de pressupostos telemàtic de la Diputacicó de Girona

Publicado

en

,

por

Etiquetas: