El PSC de Girona denuncia que Junts x Cat va voler governar en minoria a la Junta de Govern Local quan la Llei catalana no ho permetia

JuntsxCat va aprovar per majoria simple, gràcies a l’abstenció d’altres grups polítics, delegar un conjunt de poders imprescindibles a la Junta de Govern Local sense poder fer-ho, perquè necessitava tenir majoria absoluta, d’acord a allò que estableix la Llei a Catalunya

El PSC de Girona considera un escàndol i un gravíssim error que el govern disposés des de feia mesos d’informes on es manifesten dubtes seriosos sobre la legalitat de l’acord de Cartipàs a l’Ajuntament de Girona i no hi posés solució fins fa poc. Aquesta decisió tindria gran importància, perquè el Cartipàs aprovat per majoria simple, va delegar les competències més importants a la Junta de Govern Local, on només hi ha els 9 vots de Junts x Cat. Així, decisions com la pròrroga de Girona + Neta, de 14 milions d’Euros, ho va poder decidir de manera unilateral JuntsxCat. A més a més, l’Ajuntament de Girona pateix el risc que algunes decisions puguin ésser nul·les, fet que tindria conseqüències econòmiques gravíssimes per al consistori. Resulta evident que JuntsxCat va voler governar en minoria des de la Junta de Govern Local i va utilitzar una clau opaca del Cartipàs per intentar portar-ho a terme.

És imprescindible, per als socialistes de Girona, que el govern de JuntsxCat assumeixi aquest error, sigui capaç de fer autocrítica i rectificar. Es va cedir les competències del Ple a la Junta de Govern sense tenir en compte que la Llei catalana estableix amb claredat que això l’Ajuntament de Girona ho pot fer únicament si compta amb majoria absoluta. Junts x Cat, però, les va transferir amb majoria simple i sense tenir els 14 vots necessaris per fer-ho. Va comptar amb algunes abstencions, expliquen els socialistes, tot i que afegeixen que tenen constància que ningú no volia transferir aquestes competències i que, per tant, el govern de Junts x Cat no hauria informat que ho feia als diferents partits que, aleshores, es varen abstenir.

El 14 de gener del 2020, el PSC, únic partit que va advertir sobre aquest greu error, va demanar tornar les competències al Ple. Aleshores no va especificar cap més motiu que no fos polític, perquè tenia coneixement que l’error, de no ser esmenat, podia portar perjudicis al Consistori. El 27 de gener va insistir-hi i, fins i tot, va demanar a la resta de grups municipals a l’oposició un Ple Extraordinari per tornar les competències al Plenari. Finalment, a febrer, el govern va portar el retorn de competències al Plenari. Però, aleshores, ja era tard i ja havien estat escrits dos informes, per part del secretari i de l’interventor de l’Ajuntament de Girona, on s’admet que hi hauria pogut haver errors greus l’hora de delegar competències a la Junta de Govern Local sense tenir majoria absoluta per fer-ho o de la conveniència de convalidar l’acord pel Ple per raons de seguretat jurídica. De fet, adverteixen els socialistes, la rectificació ja està feta i les competències van tornar al Ple. Però malauradament això va succeir molt tard, després que la Junta de Govern Local aprovés qüestions de gran transcendència, les quals avui són susceptibles de seriosos dubtes jurídics.

L’Ajuntament de Girona té mecanismes importantíssims per garantir la democràcia, entre els quals la funció del secretari i de l’interventor del consistori. En aquests moments, això és importantíssim, perquè la seva funció arbitral garanteix el paper de tots els grups municipals i la seva funció de representar el conjunt de la ciutadania de Girona. El PSC adverteix que qualsevol tècnic amb funció arbitral i democràtica té el deure d’escriure i de detallar allò que creu que considera que no s’ha fet d’acord a Dret. I, per tant, els socialistes subratllen que el govern de JuntsxCat ha de responsabilitzar-se d’aquest error, salvaguardar i protegir la funció arbitral i democràtica dels tècnics de l’Ajuntament de Girona i fer autocrítica. El pitjor que podia passar a la ciutat de Girona és que, de nou, el govern de Junts x Cat trobés un culpable nou per distreure el focus d’atenció que necessàriament ha de ser reconèixer l’excés fet a l’acord de Cartipàs, i ja reconegut a la pràctica quan varen tornar les competències que tocaven al Plenari de Girona.


Publicado

en

,

por

Etiquetas: