El PSC de Girona proposa un front comú al ple per reclamar un nou CAP que doni cobertura al barri de l’Eixample

El grup municipal socialista presenta una moció en la qual reclama una solució per la massificació dels CAP de Can Gibert i Taialà; i que s’eixampli al criteri d’envelliment les condicions per atendre l’atenció domiciliària a Sant Daniel i Torre Gironella

El PSC de Girona demana la unió dels grups municipals per defensar l’obertura d’un nou CAP al barri de l’Eixample, als terrenys de titularitat pública de la zona de les casernes. El grup socialista ha presentat una moció en la qual inclou aquesta demanada juntament amb la proposta de fer un front comú gironí obert, amb la presència de la resta de formacions representades al plenari, entitats i ciutadans per demandar una Salut primària pública i de qualitat. Alhora, el PSC reclama que l’equip de govern encarregui un estudi per fer una diagnosi sobre el grau de satisfacció i elaborar el llistat de problemes o millores que els gironins i gironines demanden en relació a l’atenció en salut primària a la ciutat. La moció exigeix a la Generalitat de Catalunya que situï les ràtios de targeta sanitària per sota les 1.500 pacients per metge i infermer i per sota de 1.200 per pediatres, a les quatres Àrees Bàsiques de Salut a Girona. Al mateix temps, el PSC demana que se solucionin amb especial urgència les situacions de massificació als CAP de Can Gibert i el Doctor Vilaplana, a Taialà; i una ampliació al criteri d’envelliment, més enllà del de mobilitat reduïda, per als casos d’atenció domiciliària, especialment a Torre Gironella i a la Vall de Sant Daniel.

Les àrees bàsiques de salut i població a la ciutat de Girona tenen uns ràtios excessius de població assignada, en relació a metges, pediatres, dentistes i infermeres per habitant, que ocasionen llistes d’espera massa llargues i una situació del col·lectiu mèdic deteriorada.

A Girona, tal i com queda reflectit al quadre, les ràtios de població assignada se situen per sobre de les recomanacions de la societat mèdica i de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) de menys de 1.200 persones per cada metge o metgessa de família i infermer o infermera; i de menys de 1.000 menors de 14 anys per a cada pediatra o pediatre.

Àrea bàsica     Metge per habitant    Pediatre  Infermer per habitant
Santa Clara       1.505                             1.203          1.343
Can Gibert         1.610                             1.127          1.275
Montilivi              1.440                             976             1.503
Dr. Vilaplana      1.800                             1.360          1.453

Font: Generalitat de Catalunya. Conselleria de Salut.

Les dades assenyalen una situació especialment greu a l’Àrea Bàsica de Can Gibert del Pla, on només hi ha un metge per cada 1.605 ciutadans; i al CAP Doctor Joan Vilaplana, a Taialà, on hi ha un metge per a cada 1.800 persones i un pediatre per a cada 1.360 menors de 14 anys. “En aquests barris cal exigir que les ràtios establertes per la mateixa administració es compleixin amb urgència i es denunciï la situació present com a greu”, reclama la portaveu socialista, Sílvia Paneque.

El CAP al carrer Maluquer Salvador, que prestava servei a l’Eixample, està tancat des de l’any 2003. Si bé en el moment del seu tancament, el nou CAP de Montilivi i CAP Santa Clara havien de donar atenció als gironins i gironines de l’Eixample, el creixement demogràfic, l’envelliment de la població i algunes dificultats d’accessibilitat han fet que els representants veïnals hagin demanat la recuperació de l’atenció sanitària que donava el CAP de Maluquer Salvador.“Atès
que l’administració té terrenys de titularitat pública a les antigues casernes, els socialistes de Girona pensem que és una zona d’interès per recuperar el CAP de l’Eixample d’acord amb la progressiva superació de la crisi anunciada des del mateix govern a l’Ajuntament de Girona”, conclou la moció del grup socialista.


Publicado

en

,

por