Transport Escolar

El PSC de Girona vol transport escolar gratuït pels alumnes d’educació obligatòria que viuen lluny del centre escolar

Els socialistes de Girona demanen la revisió del Decret de Transport Escolar Obligatori per garantir la gratuïtat a tots els alumnes segons criteris de distància. Actualment a Girona es veurien beneficiats nens i nenes de Campdorà, Sant Daniel i Montjuïc i al pròxim curs les noves situacions d’adscripcions educatives que sorgeixin.

Els socialistes gironins volen constatar la desigualtat d’oportunitats que pateixen les famílies que viuen en nuclis de població que, malgrat estar dins del municipi del seu centre escolar, tenen una distància al centre igual o superior a d’altres que estan en un municipi veí, i en canvi, no tenen el dret a transport escolar obligatori, ja que el Decret 161/1996 estableix com a transport escolar obligatori només aquell que correspon a alumnes que han de desplaçar-se fora del terme municipal, sense criteris de distància. És per aquesta raó que han presentat una moció per instar a la Generalitat a revisar el decret.

Transport Escolar
Transport Escolar

“El Consell Municipal d’Educació ha posat de manifest en diverses ocasions, la necessitat de disposar d’un servei de transport escolar gratuït per a l’escolarització obligatòria, per facilitar la mobilitat amb seguretat dels alumnes que necessiten desplaçar-se considerablement” ha explicat el regidor socialista, Joaquim Rodríguez.

A la moció també s’insta el Govern de la Generalitat a implicar la comunitat educativa en la revisió de les condicions del decret, basant-se en la Llei 12/2009, d’educació, que estableix que “Les administracions públiques, a fi de facilitar l’accés en condicions d’equitat als serveis escolars de menjador i transport durant els ensenyaments
obligatoris i en els ensenyaments declarats gratuïts, han d’oferir ajuts als alumnes que visquin en poblacions sense escola, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, als alumnes amb discapacitats i als alumnes amb necessitats educatives específiques reconegudes.”

“Si es revertís la situació actual, se’n podrien beneficiar els alumnes de la ciutat dels barris de Campdorà, Sant Daniel i de Montjuïc, si es donen les condicions d’adscripcions actuals, o de qualsevol nova situació que es doni a la ciutat que justifiqui el servei” ha conclòs el regidor socialista.


Publicado

en

, , ,

por

Etiquetas: