El PSC demana més polítiques LGTBI a Girona

Els socialistes van pactar al darrer ple la inversió del local i el Pla d’Igualtat de Gènere i un pla d’acció LGTBI 

La portaveu dels socialistes gironins, Sílvia Paneque, ha demanat al govern “més i millors polítiques LGTBI a la ciutat” en la reunió del Consell Municipal LGTBI d’aquesta tarda. Paneque ha explicat que “l’impuls polític necessari en les polítiques LGTBI passa per accions que mostrin el compromís del consistori envers la diversitat sexual i això es fa situant les polítiques LGTBI com a prioritat a l’agenda política i implicant-hi totes les àrees de l’Ajuntament en la defensa dels drets LGTBI a través de mecanismes de coordinació i corresponsabilitat. També cal definir quins són els recursos econòmics i personals dedicats a les polítiques LGTBI, ja que actualment no ho sabem”.

“La llei 11/2014 converteix els ajuntaments en corresponsables a l’hora d’implantar serveis específics i integrals pel col·lectiu LGTBI. Cal posar en marxa mecanismes de coordinació i resposta a violències LGTBIfòbiques especialment en espais d’oci. El SAI i la formació i coordinació amb els serveis de l’Ajuntament més implicats a l’atenció de persones com atenció ciutadana, serveis socials, esports o centres cívics s’haurien de convertir en el nucli de l’abordatge contra les agressions LGTBI” ha proposat la regidora socialista.

Per als socialistes un altre objectiu o eix important del pla d’acció LGBTI és la visibilització i participació social. “Assegurar que el Consell Municipal LGTBI es converteix en un espai de participació efectiva de les entitats LGTBI de la ciutat, però també d’altres sectors de la societat que es puguin sentir interpel·lats, encara que sigui de manera puntual per desenvolupar projectes concrets com per exemple espais lgtbifriendly a comerços, oci, etc. seria cabdal per aconseguir aquest objectiu”.

El PSC també demana reconeixement o puntuació en l’àmbit de contractació en els plecs amb les empreses que mostrin el seu compromís en favor de la diversitat sexual de la mateixa manera que es va fer amb els plans d’igualtat en els seus inicis. Els socialistes també proposen que tota la comunicació institucional, interna i externa, hagi d’incorporar la transmissió de valors igualitaris i inclusius en matèria LGTBI i que es revisin els recursos educatius i oferta cultural i/o d’oci per evitar estereotips i rols per opció sexual. Finalment els socialistes demanen promoure l’esport inclusiu en termes de diversitat sexual i lliure de LGTBIfòbia i promoure l’educació afectiva i sexual des d’una mirada a la diversitat, en matèria de memòria històrica recuperar figures rellevants dins el col·lectiu per ajudar a revisar i fer valdre el paper en la construcció de la ciutat i que no caiguin en la invisibilització i, per últim, fer les accions concretes que es derivin de la discussió i consens de tots els actors que formen part del Consell, integrant-les al Pla d’Acció i afegint indicadors associats que mesurin la implantació, calendarització i responsables que assegurin la seva execució en els terminis establerts.

Sílvia Paneque

por

Etiquetas: