El PSC retreu a l’equip de govern de Girona que incompleixi els acords de ple en el Pla Especial del Sector Est

L’equip de govern de l’Ajuntament de Girona incompleix sistemàticament els compromisos que adquireix al plenari municipal.És la valoració del PSC de Girona a propòsit de l’elaboració del Pla Especial del Sector Est prescindint del diàleg i el consens als quals es va avenir, requerit pel socialista, davant la resta de grups municipals.

Durant l’any 2015 l’equip de govern ha incomplert el compromís de mesures urgents al qual es va comprometre el regidor Eduard Berloso a final del 2014. És un incompliment especialment rellevant tenint present que hi havia 120.000 euros compromesos del pressupost 2015 per aquest propòsit. D’aquells diners se n’han destinat 35.000 a la finalitat per a la qual van ser aprovats. Hores d’ara, malgrat una pregunta del PSC demanant-ne explicacions, queda pendent de saber de quina manera s’incorporaran aquests romanents i quin destí tindran.

La confusió entre el que significa un Pla Especial es reflexa en l’aiguabarreig entre les accions pròpies de la gestió quotidiana de la ciutat (com per exemple la gestió de contenidors) amb mesures de canvi irrellevants als quatre barris que conformen Girona Est. “El Pla Especial havia de suposar una transformació del sector en diferents àmbits; finalment tenim sobre la taula un conjunt d’accions de gestió diària –amb partides de pressupost ordinari-, inversions dels pressupostos participats – que no es diferencien en res amb les de la resta de de la ciutat”, lamenta la portaveu del PSC, Sílvia Paneque. L’Ajuntament contribueix a la confusió, també, amb un grapat d’accions a llarg termini poc concretes, sense finançament assignat, mancades de coherència i ambició. “Tot això ens fa pensar en manca de voluntat política real de transformació que pot quedar en un document buit de contingut i accions encaminades a una transformació real. És un dies passa anys empeny”, hi afegeix Paneque

El PSC no comparteix ni com s’ha elaborat el document del Pla Especial del Sector Est, ni la manca d’ambició en la transformació d’aquesta part de la ciutat, a mitjà i a llarg termini, que afrontin i busquin una solució als problemes que viuen els veïns i veïnes de Girona Est. En aquest sentit, el grup municipal socialista proposarà, al ple, accions per a la transformació real d’aquests barris en l’àmbit de la cultura i l’educació, amb la creació de punts de lectura, espais veïnals, una millora dels índexs d’escolarització i èxit escolar així com un debat sobre els mapes d’escolarització; per a la millora de la seguretat; per una major qualitat de les infraestructures amb millores a la Línia 6 dels transport públic, la rehabilitació urbanística del carrer del Carme i redactar projecte de connexió entre Girona est i el parc científic amb un nou pont; així com mesures a favor de la solució als projectes d’habitatge i la integració dels barris del Sector Est com a part integrant del projecte universitari de la ciutat de Girona.