Estat del lloguer social a Girona

Les darreres dades de l’informe La contribució del Tercer Sector al lloguer Social elaborat per les diferents entitats que componen la Taula del Tercer Sector, evidencien la necessitat d’habitatge social per tal de poder atendre els col·lectius de màxima vulnerabilitat. L’informe manifesta que a Girona urgeixen 34 pisos per persones que es troben en una situació extrema. La Taula d’Habitatge de l’Ajuntament de Girona ja va posar de manifest aquesta realitat el passat novembre, durant el balanç dels tres primers anys de funcionament d’aquesta, quan va indicar que Girona necessitava mínim 130 pisos, 30 urgentment.

Segons dades de l’Ajuntament, a Girona, hi ha actualment 150 pisos buits en període d’inspecció, procedents de diverses entitats bancàries, 20  d’aquests ja tenen l’expedient obert, i l’Ajuntament resta a l’espera que les diferents entitats bancàries els cedeixin com a lloguer social i uns altres 70 se’ls ha iniciat l’expedient aquest darrer gener. La resta d’aquest 150 es mantenen a l’espera de ser inspeccionats. Girona té actualment 651 pisos desocupats, 113 dels quals estan ocupats sense consentiment, 150 que se’n desconeix la situació i 171 buits i en condicions d’habitabilitat i que podrien passar a formar part de la borsa de lloguer social, que actualment reuneix 237 pisos.

Segons la llei aprovada al parlament, el passat 29 de Juliol, per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, el pagament del lloguer social ha de fixar rendes que garanteixin que l’esforç no supera entre el 10% i el 18% dels ingressos ponderats de la unitat familiar i, en casos concrets, l’administració pot resoldre la cessió obligatòria d’habitatges per tal d’incorporar-los al fons d’habitatges de lloguer social i a disposició d’aquestes famílies que no superen el 10% i el 18% dels ingressos esmentats.


Publicado

en

,

por