Intervenció al Ple de Sant Narcís (16/11)

En primer lloc, agraeixo el to, els arguments i la voluntat expressades avui aquí pels representants de les Associacions de veïns i de comerciants del barri de Sant Narcís.

Agraeixo també sincerament l’entesa, la voluntat, les idees i el treball de la CUP que ens han permès presentar conjuntament aquestes propostes d’acord en aquest Plenari Extraordinari.

Són dues les propostes que portem avui a la consideració d’aquest plenari, la primera referida al Pla Integral de Sant Narcís i la segona referent a les obres de reposició del TAV.

El motiu d’aquestes propostes d’acord és començar de manera immediata la confecció i realització d’un Pla Integral pel barri de Sant Narcís. Esperem que avui en aquest Ajuntament quedi expressat de manera tàcita la voluntat unitària i real d’un retorn degut i just per part de la ciutat al barri de Sant Narcís; a causa de les obres del Tren d’Alta Velocitat i de totes les conseqüències que han significat pels seus veïns i veïnes.

LA primera proposta que vaig fer com a representant dels socialistes gironins va ser sobre el Barri de Sant Narcís. D’això ja s’ha complert dos anys. Significa un canvi de posicionament respecte del grup anterior i dels governs anteriors socialistes. Em semblava que era un exercici de responsabilitat necessari de fer. Perquè pel conjunt de la família socialista que jo llavors ja representava era evident que no s’havia complert amb la promesa que la nova estació també fos un centre-articulador a favor del barri, on s’hi encabís busos, rodalies i alta velocitat: ni tampoc s’havien donat ni s’han donat respostes ni solucions als comerços que varen i estant patint en la seva economia familiar les dificultats, ni a les persones que varen veure com apareixien esquerdes a casa seva i que no han tingut una compensació completa a aquesta circumstància aliena, ni a les associacions de veïns que tan insistentment han denunciat fins ara mateix en aquest ple la situació del barri. Per tots aquests motius, creia fa dos anys i crec ara mateix que com a màxim representant del socialisme gironí havia de fer aquest exercici de reconeixement públic d’aquests errors.

És veritat que hi ha altres barris que també necessiten millores urgentíssimes i rotundes.

Alguns arrosseguen greuges comparatius que la ciutat ha de resoldre perquè Girona s’articuli amb coherència i fortalesa. Al meu entendre, això no obstant, el barri de Sant Narcís reuneix la particularitat que totes les forces del Plenari, pel fet d’haver estat l’escenari d’un canvi tant profund i costós en aquests últims anys i pels retards arribats uns darrere dels altres de les obres, tenim bons motius per posar-nos d’acord i engegar un canvi que sigui a favor de Sant Narcís i que acabi revertint a favor de tota la ciutat. Aquesta proposta d’acord, en conseqüència, és la mà estesa i el suport incondicional a l’alcalde, que és qui té la legitimitat per encapçalar-ho i per fer-ho possible d’aquest grup de l’oposició per donar totes les eines i recursos, suport incondicional tant econòmic com tècnic, per tal que el barri de Sant Narcís tingui el Pla Integral que vulguin els seus veïns i veïnes, un a un, ciutadà a ciutadà, de la mà amb els seus representats a les associacions de veïns.

El debat dels punts 1 i 2 es farà conjunt per facilitar les intervencions de les entitats i per la relació que existeix entre ambdós. Pel que fa al Pla Integral, ho fem amb una proposta d’acord, prou obert per rebre el suport de tots els grups municipals i construïda amb les aportacions de veïns, veïnes i entitats, és a dir, que ha vingut d’idees escoltades. Inspirada també en com es va elaborar el Pla de Mobilitat Urbana que va comptar amb aportacions de nombroses entitats i associacions i que tots nosaltres vàrem valorar positivament. I hem incidit en les fases de seguiment i execució que és on hem vist precisament oportunitats de millora respecte del PMU, que d’això es tracta, de millorar els processos de participació ciutadana en base a l’experiència dels anteriorment realitzats.

Insisteixo en anomenar Pla Integral i no especial, i aquí vull dir que és terminologia proposada per la CUP, i que podran explicar de ben segur a continuació, però fonamentalment la idea que volem traslladar és que no es traca d’un Pla urbanístic acotat a una zona específica del Barri, es tracta d’elaborar un Pla ampli, global, transversal, fet des del barri, que ens serveixi de guia a l’hora de plantejar les accions i actuacions i les doti de coherència. En definitiva i en paraules dels veïns, que no es vagin fent pedaços sinó que es facin actuacions que es basin en un marc fet des de la participació i coherent encara que les execucions siguin plurianuals. Per això hem plantejat comissions sectorials que tractin temes com la mobilitat, l’urbanisme, el comerç i promoció econòmica, i cultura coordinades per una Comissió Ciutadana amb representants veïnals i tècnics. Hem volgut marcar un calendari de finalització perquè es puguin fixar compromisos i complir-los. I és important repeteixo que el seguiment de la seva execució es pugui fer a través d’aquesta Comissió Ciutadana.

Per exemple, algunes que són conegudes i ja traslladades pels veïns de Sant Narcís: Accions de joventut i infància sobretot a la zona Empúries, culturals per estendre el projecte de la volta, revisió d’equipaments esportius, potenciació dels eixos comercials des de pare Coll fina a avinguda Sant Narcís i Oviedo, Santander passant per Plaça Assumpció, revisió urbanística de carreres i voreres (Cristòfol colo, annexe a pare coll, avda Sant Narcís). Són només alguns dels casos que es podrien plantejar, si ho decideixen els veïns, en aquest Pla Integral que vol ser global.

Coneixent els programes electorals i compromisos en campanya de tots els representants d’aquest Ple, no veiem motius pels quals aquestes propostes no haurien de rebre el suport dels diferents grups municipals i així ho esperem. El millor per realitzar aquest Pla Integral, sense cap dubte, era un Ple extraordinari que a diferència d’altres opcions, assegura que es poden aprovar aquestes propostes d’acord. És a dir, si be una Audiència pot servir per fer el seguiment i informar sobre l’execució d’unes obres, un Pla o un pressupost i escoltar les aportacions dels ciutadans i ciutadanes, el Ple Extraordinari ha de servir per adoptar un acord concret per fer-lo possible, en aquest cas el Pla Integral. Per tant si be l’Audiència pot ser una bona eina per fer el seguiment de l’execució del Pla Integral, el Ple ha de servir avui per aprovar-lo.

Crec que les diferents forces polítiques ja hem manifestat on calia, en junta de portaveus i comissions informatives, les discrepàncies que hi podia haver sobre la convocatòria d’aquest Ple. Hem donat resposta i avui no ho reiterarem, avui no entrarem en consideracions polítiques, volem evitar qualsevol element que ens allunyi de l’acord i no donarem resposta a cap consideració que no estigui centrada en les propostes concretes objecte de debat.

Sobre la segona proposta d’acord, es tracta d’assegurar la finalització de les obres de reposició i l’aprovació urgent del Pla de seguretat. Tant cert és que són accions que depenen d’altres institucions com que la unitat d’acció dels representants dels diferents partits polítics poden exercir, han d’anar i estic convençuda que aniran en favor de fer-ho possible de la manera més eficaç i ràpida. En aquest punt, vull manifestar de nou tant la nostra disposició per avançar conjuntament i unitàriament amb totes les forces d’aquest Ple, com la nostra convicció que en aquest cas cal allunyar qualsevol politització i que els representants siguem veritablement representant per estar al servei i al costat dels veïns, per tal de finalitzar les obres i fer-ho de la millor manera possible.


Publicado

en

,

por