La declaració d’intencions de Puigdemont amb les escoles és una retallada del pressupost de manteniment dels centres

Ni l’Ajuntament de Girona ni la Generalitat, propietària a través de l’Institut Català de Finances de dos centres, el Marta Mata i l’escola de Domeny, no atenen les necessitats de totes les escoles de primària de la ciutat de Girona. La situació d’oblit s’accentua especialment a l’escola de Santa Eugènia, amb notables necessitats de manteniment, i a l’escola Marta Mata, que encara està pendent de l’acabament de parts de l’interior de l’edifici i de l’entorn del centre, responsabilitat de l’Ajuntament, malgrat les reiterades reclamacions de l’AMPA. La declaració d’intencions de l’alcalde Puigdemont és una retallada de més de la meitat dels 300.000 euros de recursos que l’Ajuntament destinava al manteniment de les escoles.

La falta de manteniment o les necessitats d’actuacions d’una certa urgència, són evidents, per exemple, a l’escola de la Font de la Pólvora i a la de Santa Eugènia. La de la Font de la Pólvora demana de fa anys que es pinti la façana i que s’actuï a les aules arranjant els contorns, encara per embellir, de les finestres que es van canviar fa cinc anys. Aquest centre necessita, també, una reforma dels lavabos i l’eixamplament d’una de les portes d’accés al recinte.

A l’escola de Santa Eugènia, construïda el 1939, la brigada municipal hi ha actuat arranjant problemes de degoters i avaries elèctriques. El centre té un romanent però l’Ajuntament no ho autoritza i, al mateix temps, reté l’assignació periòdica que correspon al centre fins que no es gasti aquest romanent.

Hi ha una situació d’oblit força evident per part de l’Ajuntament respecte d’algunes escoles, de les seves infraestructures, que són responsabilitat directa del municipi. Impedir que una escola destini el romanent al què consideri convenient és un criteri que penalitza l’estalvi. Creiem que la retallada a 125.000 euros de la partida destinada al manteniment dels edificis de les escoles de primària no és ni oportuna ni convenient. Cal tornar a la partida de 300.000 euros i que les infraestructures dels centres tinguin la qualitat que correspon a la tasca que s’hi fa.


Publicado

en

,

por