La nova gestió pública dels serveis a domicili eliminaran les llistes d’espera i milloraran la qualitat del servei

 

Girona serà una ciutat amb un millor servei d’atenció a domicili. La nova estructura, el canvi de visió en el finançament i, en definitiva, la transformació del model, eliminaran les llistes d’espera i augmentaran exponencialment la qualitat del servei, que a partir d’ara serà de titularitat municipal. És un èxit que els i les socialistes de Girona prenem com a propi, que volem compartir  i que vam impulsar durant la nostra etapa de responsabilitat al capdavant de l’àrea de Drets Socials al govern de la ciutat.

El servei d’assistència a persones grans o dependents a Girona estava a càrrec, per licitació i adjudicació desde 2014, de l’empresa Clece. A partir d’ara serà de gestió pública amb la voluntat d’eliminar les llistes d’espera, tal i com han explicat avui en una roda de premsa la portaveu municipal socialista Sílvia Paneque i la regidora d’hisenda Mª Àngels Planas.

Fins ara el servei no podia atendre puntualment un 10% de les hores d’atenció que cobreix el servei. Amb el canvi aquest dèficit s’elimina i es preveu un augment de les hores d’atenció, per cobrir un possible augment dels usuaris, pels anys 2019 i 2020.

Els ciutadans de Girona dependents i les persones grans no hauran d’esperar per rebre el servei que, a partir d’ara, els ofereix l’Ajuntament. El plenari municipal aprovarà en la propera sessió el nou contracte amb l’empresa pública Sumar – especialitzada en aquests tipus d’assistència -. és lògic que ens sentim especialment vinculats a aquesta municipalització perquè la podem atribuir a la nostra acció de govern. Fa uns mesos, quan encara era vigent el pacte entre CiU i el PSC, el projecte va sorgir de les nostres àrees de responsabilitat, concretament de la de Drets Socials de la qual n’era responsable jo mateixa.

És un pas important que una empresa privada deixi de ser la que ofereix aquest servei a la ciutat perquè el canvi consolida la gestió pública i fa més eficient t la prestació d’una necessitat bàsica. De fet s’havia contemplat la possibilitat de municipalitzar tot el servei però la llei no ho permet.

La nova fòrmula incrementa notablement el nombre d’hores que es dediquen a les persones dependents: de les 68.000 hores d’atenció actuals es passarà, segons les previsions, a més de 79.000.  Aquest augment d’hores s’explica en el fet que la concessionàruia Sumar no té ànim de lucre i, per tant, pot destinar els beneficis a atendre més usuaris.

El cost de la nova gestió es mou a l’entorn d’1,1 milions d’euros en un contracte per quatre anys prorrogables a quatre més. La millora del servei fa preveure, també, que si els usuaris creixen, el 2019 i el 2020, augmentarien les hores per fer arribar el servei a les persones que ho requereixin sense cost addicional.

Així les coses, l’Ajuntament preveu atendre prop de 500 usuaris en els propers dos anys, setanta més que els usuaris actuals. La xifra es pot assumir gràcies a l’augment d’hores que preveu el nou contracte.

El servei d’assistència a persones grans o dependents serà de copagament, en funció dels informes que emetin els tècnics dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona. De totes maneres hi haurà persones que no hauran de pagar res en funció de la seva situació i el servei que requereixin.