Mesures contra l’atur a la ciutat de Girona

Plans d’ocupació individualitzats, recuperar el Consell Econòmic i Social, ajuts per a emprenedors i cooperatives, finestreta única, suport al comerç de proximitat són algunes accions del Pla de xoc que proposem per solucionar el problema d’un atur excessiu a la ciutat de Girona aquests últims quatre anys

L’atur a Girona és excessiu i calen mesures de xoc per evitar que la gent no tingui oportunitats de tenir treball. Per això proposem una bateria de mesures per establir una lluita oberta contra la desocupació a la ciutat de Girona. Aquesta serà la part essencial del programa electoral dels socialistes.

L’estratègia per crear ocupació ha de fer un gir de 180 graus i convertir-se en el primer eix de govern. Desafortunadament, anar més enllà del què ha fet Puigdemont és necessari. Proposem que l’Ajuntament creï empreses mixtes amb participació municipal i privada, per a la concessió del manteniment dels parcs i jardins de la ciutat, o de les zones d’aparcament, perquè la Corporació tingui la possibilitat d’escollir la part privada, amb el compromís tàcit que aquesta empresa sigui del tercer sector i de Girona.

També proposem recuperar el Consell Econòmic i Social, que l’alcalde Carles Puigdemont ha deixat sense competències, i situar-lo com a eix estratègic de les polítiques socials, atribuint a les opinions, reflexions i anàlisi que transmeti un valor vinculant en el disseny de les actuacions polítiques de tipus econòmic de la ciutat. La idea és que el Consell depengui de l’alcaldia i que contribueixi al desenvolupament, el seguiment econòmic de la realitat gironina i la creació de llocs de treball a la ciutat. Des del PSC proposem, també, fer diversos plans d’ocupació específics per a cada barri. I diferenciar el Servei Municipal d’Ocupació del Servei Català d’Ocupació per individualitzar el tractament de cada cas.

El projecte del PSC vol recuperar la diferenciació entre el Servei Municipal d’Ocupació (SMO) i el Servei Català d’Ocupació (SOC) a Girona, sense haver de perdre la unificació de dades que funciona actualment. El propòsit d’aquesta reestructuració és la de recuperar l’efecte del tractament individualitzat dels casos de persones que s’acullen al servei per trobar feina. En l’esbós de programa que posem al servei del procés de participació, reclamem que Girona Actua ofereixi acompanyament en la creació de cooperatives com a solució de xoc contra el tancament d’empreses; i que tingui actualitzada una diagnosi de l’oferta i la demanda comercial de la ciutat per orientar en l’obertura de nous negocis, a persones interessades en la seva reorientació professional, i tenir una oferta ampla a la ciutat per diversificar, al mateix temps, els fluxos de l’activitat econòmica. En aquesta mateixa direcció, l’Ajuntament haurà de recollir un inventari de locals buits per dissenyar un pla d’aprofitament per renovar l’oferta comercial a partir de la rehabilitació d’aquests espais buits amb ajudes municipals directes o indirectes.

L’Ajuntament té recursos per invertir en la creació de llocs de treball a Girona i millorar les dades actuals. El nostre pla d’ocupació inclou, també, l’obertura de cursos de formació i la creació de la figura de l’Orientador Formatiu per canalitzar les facultats de les persones en situació d’atur cap a àmbits professionals i sector amb possibilitats reals de trobar feina. En aquest sentit, som partidaris de potenciar la borsa de treball, impulsar programes de pràctiques professionals en empreses i institucions de Girona i fomentar programes d’estímul sobre la base d’una “fiscalitat favorable”.