Ordenances Fiscals 2013

Fa pocs dies Emporda.info em publicava aquest  article sobre les ordenances fiscals 2013 a Girona.Imagen

“Aquestes ordenances no s’ajusten al context de crisi socioeconòmica, perquè impliquen un augment de la pressió fiscal a tots els ciutadans” 

SÍLVIA PANEQUE El grup municipal del PSC a Girona reconeix a totes les associacions i entitats que han participat en el procés d’al·legacions a les ordenances fiscals del proper any les contribucions valuoses per a la ciutat que hi han aportat. Algunes ho han fet de forma individual i altres a través de la mesa d’entitats. En tot els casos ens consta la dedicació en temps i la voluntat de compromís ciutadà amb Girona. S’han introduït millores que tenim en compte. Valorem especialment les bonificacions en la taxa per a la prevenció i control d’activitats per nous negocis i contractacions indefinides per majors de 50 anys i que es gravin els caixers d’entitats bancàries amb un 50%. El nostre grup municipal, tot i aquestes contribucions ben positives, hi ha votat en contra per les següents raons que en aquest article s’exposaran.

Aquestes ordenances no s’ajusten al context actual de crisi socioeconòmica, principalment perquè impliquen un augment de la pressió fiscal a tots els ciutadans i ciutadanes de Girona. Hi ha un increment total de 220.000 euros. Aquest augment impositiu, a més, s’aplica d’una manera lineal. És a dir, es gravarà a totes les famílies de la mateixa manera, sigui quina sigui la seva situació econòmica. Això no és equitatiu i, per tant, resulta inacceptable pel nostre grup municipal. I el fet que els ciutadans hagin de pagar més en un moment de dificultats és un error.

Les nostres al·legacions havien proposat una congelació de la taxa d’escombraries i del clavegueram i l’aplicació de fiscalitat progressiva a través de taules de bonificació, que tenien en compte els ingressos familiars. L’equip de govern de CiU no ha estimat cap de les nostres al·legacions i, d’aquesta manera, ha impedit la possibilitat d’aprovar unes ordenances més justes, equitatives i amb menys pressió fiscal.

La taxa de guals i entrada de vehicles mereix un capítol a part. Fa un any ja advertíem que l’existència de dues tipologies d’entrada de vehicles diferents podia crear desigualtats entre veïns d’un mateix carrer i proposàvem l’eliminació de la figura “entrada de vehicles”. Aquest any, després de constatar que els nostres temors s’havien convertit en realitat, i que s’estaven ?pro?duint situacions com de les que havíem alertat, vàrem tornar a demanar l’eliminació de la citada figura i un temps d’estudi de com desplegar l’aplicació dels guals en aquests carrers. Però aquesta al·legació nostra tampoc no ha estat acceptada. Hem estat amb aquests veïns, hem vist com se’ls imposava la col·locació de pilones, que a més els han obligat a pagar; i hem lamentat que els inhabilitessin l’accés al seu habitatge per l’entrada de vehicles.

L’ordenança de la taxa dels guals hauria pogut ser altament millorable. No ens oposem a què s’hagi aprovat una bonificació del 20% pels guals i entrades de vehicles per totes les cases unifamiliars de Girona. Però, a la vegada, també pensem que les bonificacions han de tenir un caràcter progressiu segons ingressos i que és un error aplicar bonificacions lineals per una circumstància concreta, pel fet que es crea un greuge comparatiu. Les bonificacions s’han d’aplicar per afavorir els ciutadans amb més dificultats, quan es fa de manera genèrica tornem a tenir una taxa poc equitativa. La política ha de solucionar problemes i no crear-ne de nous. En aquest cas l’equip de govern de CiU ha estat poc dialogant i ha creat dificultats que abans no existien.

Aquestes ordenances no són més equitatives. Ho seran el dia que s’incorpori progressivitat en el pagament de taxes i impostos. Però de moment no ho fan. L’abstenció dels grups municipals de la CUP i ICV, que em consta que han treballat pels principis d’equitat i de protecció de les famílies més afectades per la crisi econòmica i hipotecària, ha estat suficient per aprovar unes ordenances que, segons la nostra opinió, no són prou adequades per afrontar l’actual moment de crisi econòmica. Valoro molt positivament les línies de treball que amb aquests dos grups d’esquerres hem iniciat conjuntament, sobretot les dirigides a les famílies afectades per execucions hipotecàries.

En resum, el nostre grup municipal podia escollir entre una abstenció que permetés aprovar unes ordenances amb algunes millores o votar en contra per provocar la pròrroga de les ordenances 2012, i per tant, una congelació de taxes. Valorat econòmicament, i pensant en afavorir el conjunt dels ciutadans i ciutadanes de Girona, el nostre grup municipal va optar pel vot contrari, intentant evitar gravar a les nostres famílies amb 220.000 € més aquest any 2013.


Publicado

en

por