Pressupost 2017 (Segona part)

Els pressupostos de l’Ajuntament de Girona per l’any 2017 ja estan aprovats. Us explico quines són, des del meu punt de vista, les partides més destacades de l’àrea de Drets Socials, Igualtat, Treball, Joventut i Seguretat de la que sóc regidora. Vull assenyalar amb contundència que aquests pressupostos tenen una prioritat social de primera magnitud.

En famílies en risc d’exclusió, s’han afegit 25.000 euros a prestacions per drets bàsics. Alimentació, medicaments, ajuts al lloguer, consums, material didàctic. La partida total és de 520.000 euros. En atenció a la infància i a l’adolescència, s’ha aconseguit el suport econòmic extern de 90.000 euros i l’Ajuntament de Girona hi sumarà 50.000 euros, perquè aquest any hi hagi 9 educadors de carrer a Girona. S’executarà també un nou programa pilot, dirigit a famílies monoparentals en cerca de feina, que acostumen a ser en la seva gran majoria d’una mare amb fills.

En la lluita contra el sensellarisme, hi ha un increment de 30.000 euros destinats a inversions de La Sopa i s’ha incorporat als recursos ordinaris de Plans Ocupacionals i Programes d’Habitatge.

Sílvia Paneque

En Habitatge, la Taula d’emergència de Girona de recent creació ha aconseguit una mitjana mensual de quatre habitatges destinats a inclusió. Quatre cada mes. S’han declarat com a pròpies les competències d’habitatge. I s’han atorgat més ajuts que mai al lloguer social, mil famílies en concret. Aquests pressupostos hi sumen 30.000 euros per l’establiment de l’Oficina de l’Eficiència Energètica de caràcter en pro de la sostenibilitat i contra la pobresa energètica. Que ha de comptar també amb recursos externs a l’Ajuntament de les empreses que tenen i han de tenir compromís social col·lectiu. D’altra banda, hem signat un conveni amb l’Agència de Consum i les Federacions municipalistes de 60.000 euros que es destinaran a consums de famílies amb informe social.

A atenció a la gent gran, dependència i discapacitat, hi ha una partida específica per primer cop de 30.000 euros destinada a programes ocupacionals de persones amb discapacitat i alta dificultat d’inserció laboral. El gran repte d’aquest any, és aconseguir que els Serveis d’Assistència Domiciliària tinguin una gestió de caràcter públic. Aquesta regidoria ha donat prioritat a les polítiques d’igualtat de gènere i d’igualtat en la diversitat sexual, LGTBI. Es doblen els recursos destinats al Pla d’Igualtat de Gènere de la ciutat. I també es doblen els recursos al Pla LGTBI de Girona.

A Seguretat, es consoliden, com a fixes en plantilla, quatres agents cívics més a la ciutat; es crea una nova plaça de tècnic; es destina una nova partida de 50.000 euros per càmeres de vigilància, que han donat molts bons resultats contra la delinqüència a diferents municipis catalans, amb reduccions de fins al 40% de la delinqüència; s’amplia el programa d’agents de barri i de proximitat i es destinen 10.000 euros més a millores tecnològiques per contribuir al treball dels agents de la policia a Girona.

A Joventut, es desplegarà el Pla Local de Joventut, es destina una nova partida de 50.000 euros al projecte Girona, ciutat universitària, per iniciar un projecte periòdic de col·laboració entre universitats i ciutat. Hi haurà un increment del 32% dels recursos per a les entitats joves i un 20% d’augment als tallers d’èxit escolar.

En Ocupació, es destinaran 100.000 euros més per tal que aquest Ajuntament dediqui recursos públics a trobar oportunitats a les persones que estan a l’atur. En aquest apartat, hi ha un augment de la quantitat de recursos sense precedents. I l’Ajuntament de Girona aquest any dedicarà més recursos que mai a l’ocupació digna i de qualitat.

A l’apartat de Centres Cívics, es destinen 125.000 euros més a activitats i dinamització d’espais socials als barris. Aquí hi ha un treball compartit entre tècnics i els veïns i veïnes dels barris. La xarxa de Centres Cívics podrà tenir activitats a tots els barris de la ciutat de manera equilibrada. De manera dialogada i d’acord amb la gent dels barris, l’àrea de Drets Socials, de la qual en sóc la regidora, té un pilar fonamental en ser una eina en mans dels veïns i veïnes per fer barri, construir ciutat i plantejar accions que creen comunitat. Aquesta partida en mans dels barris té aquest objectiu. A projectes d’entitats, d’associacions i dels diferents barris de Girona, es destina una partida de 40.000 euros per fomentar valors comunitaris, socials i culturals. El nom de la partida és Transferències a Entitats d’Iniciativa Social.

I per últim a l’apartat d’inversions, s’ha aconseguit que hi hagi un seguit de projectes concrets a tots els barris de Girona. Entre els quals m’agradaria fer valdre una inversió concreta global de 100.000 euros més, entre les quals, el CREC a Sant Daniel, Can Po Vell a les Hortes de Santa Eugènia, el Nou Espai Güell a Can Gibert, una nova infraestructura d’àmbit cultural a Girona Est, o l’obertura d’un nou espai jove a l’esquerra del Ter, entre d’altres.

Us deixo els links de les notícies que parlen de l’aprovació dels pressupostos al ple d’ahir vespre.

Notícia El Punt Avui.

Notícia Diari de Girona.

Sílvia Paneque


Publicado

en

por

Etiquetas: