Seguretat als barris de Girona

La complexitat de la seguretat ciutadana requereix també de l’acció policial o l’actuació directa dels cossos de seguretat, tot i que els resultats per aconseguir una ciutat cívica i educadora respon a accions de tipus transversal per tenir ciutat on tots en siguem parts i ens en sentim coresponsables en la seva definició contínua feta dia rere dia.  La creació a l’Ajuntament de Girona d’una àrea que aglutina la igualtat de drets en la diferència, els drets socials com a garantia de ciutadania, el treball com a prioritat i la seguretat va ser la resposta al propòsit de tenir una Girona que qualsevol gironí o gironina la sentim plenament nostra.

La coordinació entre les regidories de Drets Socials i Seguretat ha permès que s’estigui realitzant un autèntic esforç, en fer que els drets de tots i totes siguin respectats, als diferents barris de la ciutat. Un exemple d’aquests propòsits que en aquestes ratlles voldria descriure és la figura del dinamitzador de barri que treballa a la frontissa de Santa Eugènia, que realitza un treball educatiu proper a la gent, vetlla per la cohesió al barri i el dinamitza. El fet d’estar a peu de carrer permet una ràpida detecció de les necessitats i una major agilitat per donar resposta. A l’Ajuntament de Girona vàrem tenir clar que podia aportar una presència contínua des d’una figura de proximitat que havia estat reclamada de manera reiterada per la Mancomunitat de Santa Eugènia i Can Gibert. Educar en el medi obert permet fer dels espais públics un lloc de diàleg i relació, dinàmics i cívics.

A banda de l’educació en medi obert, ara farà un mes i escaig que des de l’Àrea de Seguretat amb coordinació amb les associacions de veïns, ciutadans i ciutadanes hem establert reunions periòdiques per tractar temes referents a seguretat als barris. Aquestes trobades es realitzen a diversos espais de la ciutat, amb voluntat d’ampliar-les a tota la ciutat allà on siguin requerides. La finalitat d’aquestes reunions, on hi assisteixen també membres de la Policia Municipal, a qui vull agrair l’esforç per tenir una presència permanent en zones on hi ha hagut queixes dels veïns, és recollir les demandes sol·licitants, fer-ne el seguiment i exposar les actuacions que s’han dut a terme per pal·liar-les. Volem d’aquesta manera fomentar el tracte personalitzat i de proximitat. En línia, s’ha incrementat la presència del policia de barri, les unitats de patrullatge a través del programa “Places i espais públics segurs” i la continuïtat del programa “Escales segures” per blocs amb problemes d’incivisme.


Publicado

en

por