Sílvia Paneque demana a l’equip de govern una reacció urgent davant les famílies que no poden adquirir el material escolar i llibres de text

La portaveu del grup municipal del PSC Girona, Silvia Paneque, ha denunciat aquest matí en una roda de premsa les dificultats d’algunes famílies per adquirir material escolar i llibres de text.

La portaveu dels socialistes de Girona, Sílvia Paneque, acompanyada del regidor Manuel Martín i diferents activistes per la igualtat en l’educació, ha assegurat aquest matí que a Girona hi ha infants i joves que, no podran tenir una dieta alimentària bàsica, i encara menys material escolar i els llibres pel seu normal desenvolupament educatiu, si l’equip de govern de Carles Puigdemont no posa remei a aquesta situació absolutament vergonyosa. “Assegurar els requisits bàsics és essencial perquè els alumnes desenvolupin l’aprenentatge amb la màxima normalitat” ha afegit Paneque. La portaveu socialista lamenta que Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya s’alineessin a l’últim Ple per aprovar una partida per posar remei a aquesta situació injusta, que va rebre suport d’altres grups de l’oposició i diferents aportacions de la CUP.

“Les raons verbalitzades per no aprovar la moció foren paradoxals i desorientadores. Es va dir que s’estava en contra d’un ajut universal; quan la nostra proposta de manera diàfan diu que no és universal i que està vinculada a un límit de renda per a famílies amb dificultats econòmiques. Es va dir que la partida proposada de 300.000 euros resultava excessiva per afrontar aquesta qüestió; quan fa tota la impressió que serà insuficient. Fins i tot es va dir que s’hi oposaven, perquè la Generalitat ja solucionaria la situació, però és ben bé tot al contrari i el govern català no preveu cap partida concreta enfront d’aquesta situació que afecta la població més vulnerable, els nens i nenes”, esmenta Paneque.

 A Girona, malauradament, ha dit Paneque “el número precís d’alumnes a l’escola infantil, primària i secundària que tenen aquestes mancances bàsiques es desconeix, perquè tot i que l’any passat la situació va ser la mateixa, ningú no s’ha encarregat de quin és el diagnòstic de la situació per tal de poder aplicar solucions”. En aquest sentit, els socialistes gironins exigim que l’equip de govern porti a terme un estudi de la renda familiar de tots els alumnes, que segons el llindar de renda d’ús habitual per a la concessió d’ajuts en pro d’una veritable igualtat entre les persones, estableixi clarament quants nens, nenes i joves estan patint aquests problemes i afrontant-los com bonament poden.

La portaveu socialista, Paneque, ha estat analitzant diferents estudis per tenir una visió aproximada del problema que moltes famílies estan afrontant a Girona, després d’haver conegut de primera mà de veïns i veïnes casos d’injustícia reconeguts en els drets de les persones, com per exemple el dret a la igualtat d’oportunitats en educació de qualsevol infant o jove. Aquests últims dies l’Informe de Desigualtat Invisible de la Fundació Adsis asseguren que els 21% de nens que viuen en una situació de pobresa pateixen un descens en el rendiment acadèmic. Si els números d’aquest informe actualitzat s’apliquen a Girona, podria haver a l’entorn d’entre 2.000 i 3.000 infants de famílies amb dificultats econòmiques, tant a l’àmbit d’assegurar als fills tenir una alimentació digna, com en les dificultats d’adquirir els llibres i material necessari per seguir els cursos amb normalitat.

Paneque denúncia la denegació a Girona del 58% de beques menjador a primària, fet que comporta que a prop d’uns 700 infants no tindran una alimentació bàsica aquest curs a Girona. “Si tenim en compte que a la ciutat són 1.200 alumnes a primària de famílies amb rendes inferiors a 1.400 euros que tenen dificultats per assegurar la qualitat de l’alimentació diària dels seus fills, el nombre de famílies amb problemes econòmics a secundària podem suposar que no ha de ser gaire diferent, atès que el número d’alumnes és similar i res no indica que les famílies de secundària hagin de tenir una situació econòmica diferent de les de primària”, destaca la portaveu.

“Tant els números a què hem pogut tenir accés del número de beques menjador, no sense dificultats; com també els percentatges de la mitjana catalana analitzats en els últims estudis; ens fan pensar que podria haver uns 2.500 alumnes que necessiten aquest ajut per assegurar la igualtat d’oportunitats i de mèrit a l’educació primària i secundària a Girona. La despesa mitjana d’una família és superior a 100 Euros. La nostra proposta va ser la de 300.000 euros per assegurar el suport d’ERC i de CiU. No va ser possible, però esperem que s’hi repensin, perquè és un assumpte de justícia i de ciutat”, ha afirmat Paneque.

“Aquesta situació podria ser molt més greu sense el treball del professorat, les AMPA i els propis alumnes que busquen solucions a situacions difícils i que haurien de tenir una solució des de les administracions”, ha conclòs Paneque qui també considera que l’equip de govern no està actuant per solucionar aquesta problemàtica i lamenta que ERC s’oposés a la proposta i resta esperançada perquè es canviï de criteri, amb les dades aportades, i es puguin donar respostes a situacions de clara injustícia social.