Treball i progrés: propostes per un mandat

Cap ni un dels partits a l’Ajuntament no som aliens a la bona governabilitat d’aquesta legislatura a la ciutat. Des de l’oposició seria una irresponsabilitat amb la gent. El nostre model de ciutat –una Girona amb igualtat d’oportunitats, cultural i amb noves formes de fer política més transparent i pròxima–, però, divergeix amb la del partit al govern, tant en l’anàlisi de la situació com en la recerca de quines solucions són les més convenients. Una cosa i l’altra, ens mana que hem d’exercir l’oposició denunciant quan –al nostre entendre– s’equivoquin les prioritats; i restem obligats (si no volem caure en el pur electoralisme) a facilitar la governabilitat sempre que es prenguin decisions que beneficiïn Girona en el seu conjunt.

La unitat dels gironins i gironines està fonamentada en una ciutat que, en la seva construcció permanent al llarg dels anys i fins a l’actualitat, d’una banda, no ha permès diferències excessives entre les rentes dels uns i dels altres, cosa que ha evitat l’obertura d’una escletxa social que acabaria essent perjudicial per a tothom. I, de l’altra banda, que ha mantingut trets distintius per ser motor econòmic a Catalunya amb referents diferenciats vinculats a un comerç de qualitat i de proximitat, a un turisme que s’ha mantingut vinculat a elements culturals i patrimonials i a la captació d’inversions industrials a l’àrea urbana que creïn llocs de treball de qualitat.

Aquests trets definitoris, el progrés i la igualtat entre els gironins, tenen dues amenaces a l’actualitat que cal afrontar amb decisions valentes que provoquin canvis estructurals en les tendències actuals. La primera, des del 2008 l’atur no ha parat de créixer i s’ha estancat a l’entorn dels 14 punts percentuals durant els últims quatre anys. La conseqüència més crua d’aquesta circumstància és que més d’un 40% de la gent sense feina es troba en aquesta situació des de fa més de 24 mesos i, per tant, no disposa de cap ajut ni protecció. La segona, és que Girona ha de recuperar el lideratge en el creixement econòmic que havia tingut en el passat en comparació amb d’altres ciutats catalanes.

Per tot això, en el marc de converses entre les noves forces amb representació municipal, fem conèixer que no demanem res més que els compromisos següents per facilitar la superació dels tràmits de pressupostos al futur govern de Girona:

  1. a) Inversió directa de 2 Milions d’Euros per part de l’Ajuntament amb l’objectiu de crear 2.500 llocs de treball en aquest mandat (amb increment d’agents cívics, policia local, brigades de recuperació i manteniment dels barris, recuperació de l’Escola Taller i reforç del Servei Municipal d’Ocupació)
  2. b) Crear un Pla Estratègic global de suport i promoció del comerç, la captació d’inversions industrials i la desestacionalització del turisme amb oferta cultural estable tot l’any.
  3. c) Garantir atenció bàsica social a totes les famílies gironines: dret a l’habitatge (Girona, ciutat lliure de desnonaments), consums (aigua i energètic) i alimentació.

Publicado

en

por

Etiquetas: