Volem definir els usos del cinema Modern per omplir de contingut la seva rehabilitació

Proposem donar facilitats a la UdG perquè utilitzi el cinema Modern com a espai central de la seva estratègia de captació i difusió del pensament humanístic internacional; que serveixi com a punt de referència per a la recerca i reconeixement per a la nova creació i la innovació artística de Girona; i que serveixi com a centre de protecció, desenvolupament i promoció del català com a llengua vehicular

Des del PSC proposem omplir de contingut el projecte de rehabilitació de l’antic Cinema Modern facilitant a la UdG que l’utilitzi com a espai central de la seva estratègia de captació i difusió del pensament humanístic a nivell global; que serveixi com a punt de referència per a la recerca i suport financer per a la nova creació i la innovació artística; i que serveixi com a centre de protecció, desenvolupament i promoció del català com a llengua vehicular de la societat gironina i catalana. Proposem donar contingut amb usos que no estan previstos al projecte, som partidaris, per exemple, de traslladar l’espai de dansa a d’altres punts de la ciutat per oferir-li un major espai del que preveu el projecte de remodelació de l’edifici.

Omplir de contingut el projecte ha de voler dir que sigui una plataforma per donar veu i ser el pol d’atracció del pensament humanístic. L’Ajuntament ha de contribuir a aquesta aposta cedint el protagonisme a la UdG perquè utilitzi aquest espai per desplegar una estratègia d’internacionalització de la universitat per convertir Girona en una ciutat universitària de referència a la porta del sud d’Europa, comparteixo el criteri urbanístic del projecte al Modern i estic d’acord que tingui el sentit d’un gran espai escènic polivalent, així com amb l’ampliació del cinema Truffaut que preveu.

El Modern ha de ser també un espai de diàleg, en el qual hi participin els agents culturals, les entitats i els ciutadans i ciutadanes vinculats als moviments culturals. Aquest diàleg ha de tenir la finalitat de garantir la recerca i el reconeixement per als nous creadors i per a la innovació cultural. I reconeixement vol dir suport econòmic.

El nou cinema Modern ha de servir també com un element de difusió de l’ús de la llengua catalana. Creiem que aquest ha de ser un espai que funcioni com a centre de protecció i de difusió de l’ús del català com a llengua vehicular i element de cohesió de la societat catalana. I al mateix temps cal aprofitar-lo per donar projecció a la llengua catalana.


Publicado

en

,

por