El PSC de Girona demana més transparència i menys contractes menors a Girona

La regidora Bea Esporrín assenyala que la contractació menor a Girona, la que s’adjudica a dit per al govern de Marta Madrenas, continua essent habitual en l’actualitat, malgrat que existeix un informe de secretaria, d’inicis del 2019, que exigeix acotar-la com a sortida per una urgència puntual

“El nombre de contractes menors a l’Ajuntament de Girona és el més alt dels últims tres anys: 6.495. Aquests contractes, que es donen a dit, haurien de ser utilitzats només en cas d’urgència justificada”, s’ha queixat la regidora socialista, Bea Esporrín. Els diners destinats a contractes menors adjudicats pel govern de Marta Madrenas, aquest 2019, són 5.335.712,73 €. A propòsit d’aquesta qüestió, a l’inici del mateix any, secretaria va emetre informe per intentar procedir a la regularització de l’excessiva utilització de la contractació menor per part de la Corporació municipal. S’hi advertia, aleshores, que el percentatge de contractació menor és excessivament elevat respecte del volum total de contractes adjudicats i posava de manifest que la contractació menor s’havia d’utilitzar només per atendre necessitats puntuals, esporàdiques, no recurrents i urgents. La regidora Esporrín apunta que “la quantitat de diners destinada a contractes menors, encara que és inferior a la de l’any anterior, és absolutament excessiva i no s’adequa a la de contractes que només s’haurien de fer per emergència puntual”.

El grup municipal del PSC a l’Ajuntament de Girona ha presentat una al·legació concreta al Compte General per tal que Marta Madrenas deixi d’utilitzar la contractació menor de manera regular i periòdica com a forma regular d’adjudicar contractes a l’Ajuntament de Girona. “Demanem que es valori la creació d’una oficina tècnica de contractació, per tal de gestionar àgilment els contractes menors sense que siguin adjudicats a dit. Alhora, pensem que el consistori ha de tenir un pla de contractació definit per exercicis pressupostaris. Així, es posa fi a l’arbitrarietat de la contractació menor, que avui es justifica per ‘necessitat’. Guanyarem amb transparència i amb bon govern”, ha afegit Esporrín. El grup municipal del PSC subratlla que hi hauria d’haver un gran acord de ciutat per fixar que la contractació a l’Ajuntament de Girona fos oberta, equitativa i amb les mateixes oportunitats per a tothom i que, això, exigeix establir un sistema allunyat de l’arbitrarietat d’adjudicar a dit amb els contractes menors.

El grup municipal del PSC també ha entrat per registre d’entrada a l’Ajuntament de Girona la sol·licitud perquè el web de transparència de l’Ajuntament de Girona publiqui els contractes menors de l’any 2019. “El govern a Girona ha d’indicar quina és la prioritat a portar a terme a Girona. Una vorera, un esdeveniment, un servei concret o l’elaboració d’un catàleg. L’objectiu i prou. Qui ho fa, ho hauria d’establir unes pautes generals de competències i de solvència. No és evident que, d’aquesta manera, tothom tindria moltíssima més seguretat de ser tractat amb equitat? En tot cas, que es publiqui al web municipal és una qüestió bàsica i esperem que l’error es repari amb immediatesa”, ha afirmat Esporrín. El PSC demana que els contractes publicats a la web de contractació de la Generalitat i a Girona open data també siguin publicats a la web de transparència de l’Ajuntament de Girona. El grup municipal socialista ha considerat que aquesta és una qüestió clau per afermar una manera de governar transparent, oberta i honesta.

Bea Esporrín i Sílvia Paneque

Publicado

en

, , ,

por

Etiquetas: