El PSC demana que s’agilitzin els ajuts als autònoms gironins

El regidor socialista, Jordi Calvet demana simplificar la demanda de l’ajut i permetre que arribin de manera immediata

El regidor socialista Jordi Calvet ha demanat que s’agilitzin els ajuts econòmics directes als autònoms. Ha explicat que el procediment que ha escollit el govern de Marta Madrenas per atorgar els ajuts econòmics als autònoms retarda el seu cobrament, que es podria allargar fins al gener o més enllà i, per això, ha considerat que cal canviar el sistema i permetre que arribin de manera immediata.

El 26 de juny passat la Junta de Govern Local (JGL) va aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al manteniment de l’ocupació en el marc del programa Girona Actua (+) per a microempreses i autònoms afectats per la crisi de la COVID-19. Aquestes bases van quedar aprovades a l’octubre i preveuen que la concessió de les subvencions es farà en règim de concurrència competitiva, una fórmula que el regidor socialista ha trobat “molt millorable, perquè caldria que es canviés per ajuts directa. La formula actual és poc adequada per a una situació d’urgència com la que viuen molts negocis i autònoms de la ciutat de Girona”. Les subvencions directes es poden donar si existeixen raons excepcionals, d’interès públic, social, econòmic o humanitari, ha afegir el regidor Calvet, que demana que el govern ho canviï per agilitzar-les molt més.

Jordi Calvet ha destacat que en la pròpia proposta d’acord que la regidora Glòria Plana va portar a la JGL es considerava la gran incidència de la crisi de la COVID en diferents sectors econòmics -en especial en el comerç i la restauració- i es reconeixia que gran part d’aquestes empreses es trobaven en una situació molt complicada i inclús veien perillar la seva continuïtat. “Malgrat la urgència d’implementar mesures de suport a les empreses i a les persones treballadores afectades , la dotació pressupostària per portar a terme aquesta convocatòria no s’ha pogut fer efectiva fins a data del 9 de novembre de 2020”, afirmava Glòria Plana en la proposta d’acord. “Vistos els antecedents de situació econòmica i la situació actual d’aturada o restricció de l’activitat econòmica, qui subscriu considera convenient no demorar la publicació d’aquesta convocatòria. Cada dia que passa el risc de mortalitat de les empreses és més gran, situació que es podria pal·liar amb aquesta convocatòria”, rematava. A propòsit d’aquestes declaracions, Jordi Calvet ha demanat que el govern posi sobre la taula ajuts directes i comenci a tramitar-los a data d’avui.

Per a Jordi Calvet “resulta incomprensible que atesa aquesta urgència reconeguda pel propi govern de Girona, s’hagi triat la formula de concurrència competitiva”. “Tot i la urgència, i que ara es disposi dels diners, el sistema escollit farà que no puguin tramitar-ho ràpidament”, ha manifestat el regidor. “La convocatòria tot just va publicar-se el 2 de desembre i es poden presentar les sol·licituds fins el 20 de desembre, després s’haurà de fer una valoració ponderant-les, publicar la relació provisional d’admesos i exclosos perquè, si és necessari, aportin documentació (en un termini de 10 dies), esperar 10 dies més d’audiència per presentar al·legacions una vegada resolt, i després -segons les bases-, fins a 60 dies per fer el primer pagament del 90% de l’ajut concedit”, ha relatat Calvet. “Per tant, cal canviar el sistema i garantir des d’ara mateix els ajuts directes”, ha lamentat.

D’altra banda, el PSC de Girona ha demanat en reiterades ocasions que els dos milions d’euros de superàvit es destinin a ajuts directes al teixit econòmic. Fins ara, per a autònoms només hi ha 75.000 EUR, amb un màxim de 1.000 EUR per autònom. Amb l’import màxim, només arribarien per a 75 dels aproximadament 7.000 autònoms que hi ha a Girona –segons dades de l’observatori de l’Ajuntament a 31 de desembre de 2019-. La mateixa situació es produirà amb les empreses, ja que només hi hauria disponibles 175.000 euros per a les 6.400 empreses i entitats de la ciutat. Això vol dir que, si es donés la quantia màxima de 3.275 EUR, només podrien beneficiar-se d’aquestes ajudes 74 empreses. 

En definitiva, uns ajuts que han tingut escassa difusió, que han estat poc dotats i que a més arribaran tard. Cal canviar el plantejament: ajuts substancials i immediats”, ha lamentat Jordi Calvet.