Grup Municipal PSC

Culmina la recuperació de la gestió pública en el Servei d’Atenció domiciliària de la ciutat de Girona que el PSC va tramitar al govern

El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) és un conjunt de tasques que es realitzen a la llar de persones o famílies que es troben, per motius físics o socials, en situacions de  mancança d’autonomia temporal o permanent per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.

 

Aquest servei inclou dos tipus d’ajudes:

  • Atenció de les necessitats de la llar: Aquest tipus de tasques inclouen la neteja de la llar (excepte les neteges de la llar a fons), fer el llit, fer el menjar (segons dietes establertes) i rentar la roba (tant a mà com amb rentadora), entre d’altres.

 

  • Cura personal: La persona beneficiària rep ajuda per realitzar totes aquelles accions relacionades amb la cura personal, com la higiene, vestir-se i desvestir-se i repassar i cosir la roba d’ús personal, entre d’altres.

 

En el darrer Ple de l’Ajuntament de Girona, s’ha culminat el procés per a la recuperació de la gestió pública en el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) que el nostre grup municipal va tramitar en el període de gestió al govern de la ciutat al capdavant de l’àrea de drets socials. Aquest servei fins a aquest moment prestava l’empresa privada CLECE.

 

El nou model suposa passar de l’externalització actual del SAD a l’adhesió de l’Ajuntament a una empresa 100% pública (SUMAR) de la que hi formen part la Diputació de Girona així com Consells Comarcals i Ajuntaments d’arreu de Catalunya, el que permetrà recuperar el control per millorar la qualitat, les condicions laborals i el desenvolupament professional de les treballadores familiars i auxiliars de neteja.

 

El canvi en el model de gestió, a banda de la millora de les condicions laborals dels treballadors, suposarà una millora en la qualitat del servei, atès que s’implementa un nou model d’atenció al usuari centrat íntegrament en els usuaris. Es realitzarà un pacte de serveis amb els usuaris on el treballador social de referent del cas pactarà els objectius assolir amb l’usuari i la seva família, al objecte de fer una prestació del servei totalment adaptada i individualitzada a cada usuari.

 

Aquestes millores s’acompanyaran d’un increment de les hores de prestació d’aquest servei, que suposarà passar de de les 68.089,75 hores prestades el 2017 a les 74.000 hores que es preveuen per a aquest 2018. En previsió de la tendència a l’alça del nombre de demandants, s’ha previst una prestació de 77.000 hores de cara al 2019 i de 79.000 hores de cara al 2020, que s’aplicarà segons les necessitats reals que hi hagi.

Grup Municipal PSC

La regidora i portaveu del grup municipal socialista, Sílvia Paneque, ha valorat que:

 

La nostra etapa al govern de la ciutat va estar marcada per la voluntat de millorar tots els serveis adreçats a les persones amb l’objectiu d’aconseguir un increment en la prestació i qualitat dels serveis que de tots aquells gironins i gironines amb recursos insuficients per garantir un nivell de vida digne. En el cas del SAD, a banda d’una millora en la qualitat de les condicions de treball, era important un increment en la qualitat i quantitat del servei que prestem a tots els ciutadans de la ciutat majors de 65 anys o amb problemes de dependència, que tenen prou autonomia per residir a casa seva. Sempre hem pensat que les ciutats es construeixen amb i per les persones, i per això és imprescindible la millora dels serveis que prestem a la majoria dels nostres ciutadans“.

 

Per vetllar per la qualitat del servei i que aquest es desenvolupi tal i com havíem previst en el disseny del servei, demanem que de forma trimestral es doni compte al plenari de les dades d’atenció del servei, amb especial incidència als usuaris atesos, terminis d’assignació dels treballadors familiars, així com les condicions de treball dels treballadors del SAD. Alhora vetllarem per a què l’expedient sancionador iniciat a l’empresa CLECE finalitzi amb sanció per la mala gestió del servei”.


Publicado

en

, ,

por

Etiquetas: