Paneque, Parramon i Esporrín al ple de Girona.

El PSC-Girona pel Canvi vol un pla director del verd urbà

El grup municipal ha presentat una moció que és imprescindible per adaptar i incorporar la natura als nous escenaris i assegurar-ne la continuïtat com a recurs vital per al benestar i la sostenibilitat de la ciutat

«Imaginar Girona amb una realitat urbana on la natura pogués fer-nos guanyar qualitat de vida és l’objectiu de la nostra moció», ha explicat Sílvia Paneque. «Ser capaços de disminuir la temperatura urbana amb l’augment de zones fresques, tenir la capacitat de recollir aigua i utilitzar, guanyar sobirania energètica». Per a la portaveu del grup municipal PSC-Girona pel Canvi es pot anar molt enllà en «ambició sostenible» i creu que Girona, «en lloc de trobar-se també en paràlisi en aquesta qüestió, hauria d’intentar liderar aquest canvi, pensat com a sostenibilitat, competitivitat, perquè és innovació i guanyar qualitat de vida».

El grup municipal del PSC-Girona pel Canvi ha presentat una moció per crear un Pla director del verd urbà i biodiversitat a la ciutat. “La infraestructura verda és una de les claus de l’habitabilitat de les ciutats. El desenvolupament científic, metodològic i pràctic ha posat de manifest, en els darrers anys, la importància del verd urbà i la biodiversitat com un recurs imprescindible per al benestar de les comunitats urbanes i la lluita contra l’emergència climàtica. Els espais verds no només defineixen l’estructura urbana i milloren la qualitat de l’espai públic, sinó que converteixen les ciutats en entorns més saludables i resilients” ha explicat la regidora Bea Esporrín.

Bea Esporrín del PSC-Girona pel Canvi ha insistit en el fet que “el canvi climàtic està produint canvis importants a nivell de pluviometria i temperatures i condicions ambientals i atmosfèriques que fan que calgui adaptar el verd urbà a aquesta realitat. La ciutat de Girona actualment no compta amb cap instrument de planificació que marqui les pautes a seguir amb la infraestructura verda, com una relació de les espècies que es recomana plantar per la seva adaptació al clima local, directrius sobre les podes, emplaçament o reg de les espècies, desenvolupament de plans d’acció específics per a la gestió integrada de l’aigua i el verd urbà o monitoratge de la salut i condició dels arbres urbans. Tampoc té un mapa dels pous i aljubs municipals per tal d’analitzar la capacitat d’aquests, així com la viabilitat d’adequar-los i posar-los en funcionament”.

L’objectiu del Pla director del verd urbà i biodiversitat, segons el grup municipal PSC-Girona pel Canvi, és crear una eina de planificació actualitzada que orienti les decisions presents i futures, i serveixi de marc de referència en la gestió i manteniment dels espais verds urbans de Girona, per tal de conservar i millorar el patrimoni verd de la ciutat, maximitzant els seus beneficis i minimitzant els inconvenients. “Per això, el Pla director del verd urbà ha de ser un document estratègic que defineixi els reptes, objectius i compromisos del govern municipal respecte a la gestió, l’ordenació i conservació de la infraestructura verda, per a la seva contribució sobre la qualitat ambiental i la qualitat de vida dels ciutadans, tant en l’àmbit ambiental com social. Ha d’actuar com una eina transversal a escala municipal, ja que tot i afectar principalment a l’activitat d’acció climàtica, també està relacionat amb urbanisme, mobilitat, patrimoni, i altres, tant per les afectacions d’arbres per obres, el disseny de noves urbanitzacions i infraestructures, les indemnitzacions per danys als arbres o les incidències pels arbres en les edificacions”.

La moció dels socialistes també especifica que la implementació d’un Pla director del verd urbà i biodiversitat és imprescindible per adaptar i incorporar la natura als nous escenaris i assegurar-ne la continuïtat com a recurs vital per al benestar i la sostenibilitat de la ciutat, ja que el verd urbà no només constitueix un element essencial de l’entorn urbà, sinó que també és una font inestimable de beneficis per a les comunitats urbanes i una peça clau en la lluita contra l’emergència climàtica.

La moció del PSC-Girona pel canvi proposa en els seus punts d’acord crear i aprovar un pla director del verd urbà de Girona que tingui un mínim de 10 anys de vigència (2024-2034) i elaborar un cens dels pous i aljubs de la ciutat de Girona per tal d’assegurar el reg del verd urbà, especialment en períodes de sequera, amb restriccions d’aigua. Habilitar un visor o sistema d’informació municipal en línia (online), on es pugui veure automàticament l’avaluació del manteniment del verd urbà a partir del resultat de les inspeccions, també, implementar programes de formació, millora de la percepció i sensibilització per a la ciutadania sobre la importància de l’arbrat urbà, fomentant la divulgació i participació ciutadana en activitats de plantació, cura i manteniment dels arbres. I finalment, analitzar el grau de realització de les diferents actuacions contemplades al Pla d’actuacions per a la gestió de la flora exòtica invasora (2017-2021), així com integrar l’actualització del pla dins del pla de gestió del verd urbà i la biodiversitat.


Publicado

en

, , , ,

por

Etiquetas: