El PSC proposa revisar el catàleg de béns patrimonials de la ciutat de Girona, ampliar-lo conforme als estàndards europeus i tractar-lo d’una manera integral

El PSC proposa ampliar el catàleg amb béns naturals, immaterials, industrials, i de memòria històrica i millorar-ne la difusió i la conservació

El grup socialista a l’Ajuntament de Girona ha presentat al ple de dilluns una moció en la qual proposa tot un seguit d’actuacions per protegir i difondre el patrimoni local, així com per ampliar els bens a protegir i tractar tot el conjunt d’una manera integral.  

En concret, la moció proposa “que la ciutat faci una revisió del catàleg de béns patrimonials, amb l’objectiu d’identificar buits en el catàleg de béns patrimonials de caràcter arquitectònic i monumental i millorar-ne la conservació i la neteja”. També, “iniciar un projecte per identificar i catalogar els béns patrimonials de caràcter natural, industrial, immaterial, de memòria històrica, etc. I poder afegir-los al catàleg arquitectònic i monumental amb l’objectiu d’aconseguir un catàleg general i inclusiu del patrimoni gironí i poder-ne fer un tractament integral i igualitari, tal com estableixen els estàndards europeus”.

La moció afegeix acords perquè aquestes dues actuacions vagin acompanyades, d’una banda, de la definició de projectes de difusió per millorar l’accés de la ciutadania al patrimoni local i, d’altra banda, de la creació d’un grup de treball sobre el patrimoni local que supervisi i tingui cura del compliment, per part de l’administració pertinent, de les tasques destinades a la cura i la conservació del patrimoni.

La moció recorda que Girona és i ha estat una ciutat reconeguda, entre altres coses, per la seva riquesa cultural i patrimonial.Un patrimoni ric, fet d’espais, objectes, obres d’art, edificis, llegendes, vides, paisatges, documents i històries diverses i plurals que s’han anat constituint al llarg de la seva història. “Però malgrat la seva riquesa patrimonial, tant material com immaterial, fins al moment, els governs de Girona han tingut una cura especial del patrimoni arquitectònic i monumental. I d’una zona concreta.

De fet, el Pla especial de Protecció del Patrimoni de l’Ajuntament de Girona, que és de l’any 1995, i que va acompanyat del Catàleg de Béns d’interès històric artístic, estableix  que els béns a protegir seran bàsicament els “edificis, elements o restes arqueològiques, prescindint de carrers, conjunt o fronts d’edificacions i barris”. Per tant, té per objecte la protecció de béns immobles segons el seu interès històric, artístic i arquitectònic, però s’excloïa de protecció, per exemple, Can Tallada, l’antiga Grober, el Seminari, la porta Sud de la ciutat o la mateixa Rambla, així com la resta de patrimoni material i, per descomptat immaterial, de Girona. La modificació de l’any 2007 incorporava la protecció de 76 espècies vegetals i dels espais arbrats, arbustius o vegetals que configuressin un paisatge urbà singular o contribuïssin a la preservació i millora de l’estructura ecològica del paisatge i la seva biodiversitat, tant a escala local com territorial. Val a dir que el Pla General d’Ordenació urbana de 2002 va significar una revisió que, tanmateix, no va ser suficient.

La portaveu socialista, Sílvia Paneque i la regidora Mònica Ferrer assenyalen que, “malgrat les revisions i la introducció d’una part del patrimoni natural, és clar que l’instrument bàsic de conservació patrimonial, el catàleg de béns, no només no està en constant actualització, sinó que no incorpora la major part del patrimoni, sigui moble, immoble, material o immaterial, gironí. I no ho fa ni tan sols amb el patrimoni arquitectònic i monumental, que, en principi, és la seva prioritat”. En aquest sentit, la regidora ha explicat que, a hores d’ara, nombrosos edificis que apareixen a les publicacions de la demarcació del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya com a immobles mereixedors de protecció ja no existeixen perquè han estat enderrocats o alterats. En aquest sentit, Mònica Ferrer ha recordat que el mes de febrer passat van saltar les alarmes en relació a la intenció de fer un hotel a on ara hi ha les naus de la Farinera Teixidor, que no estan dins el catàleg del patrimoni històric i artístic, “tot i que és evident que cal entendre el conjunt com a un tot”.

Per això, Ferrer considera que cal “que els responsables municipals impulsin els processos necessaris per revisar el planejament urbanístic, el Pla General d’Ordenació urbana de 2002, i l’actualització del catàleg de béns patrimonials”.

La regidora socialista ha explicat que, pel que fa al Barri Vell i al patrimoni arquitectònic i monumental, cal posar en marxa nous mecanismes per garantir-ne la conservació i ha recordat que “sovint hi ha denúncies públiques de com creixen herbes sobre els edificis monumentals, la natura es menja el pont de pedra i els marges del riu, hi ha parts de la muralla on la vegetació quasi no deixa caminar, hi ha edificis històrics en desús, fet que accelera la seva degradació, i no es netegen, o no amb prou intensitat, ni els edificis ni els carrers”.

El PSC fa notar en la moció que “és necessari i urgent el reconeixement de tots els tipus de patrimonis que haurien de permetre, d’una banda, la recuperació i conservació de béns fins ara oblidats o no prioritzats, i, també fora del Barri Vell, perquè tots els gironins i gironines es puguin reconèixer en les cases de l’Onyar o amb la Catedral, però també en la Font de la Pólvora i les seves aigües medicinals; amb el caràcter industrial dels inicis del barri de Santa Eugènia; els records encara vius de les 227 cases inicials  de Germans Sàbat; els orígens de les cases de Sant Narcís… i tants altres punts d’interès cultural, històric i de memòria que van més enllà del Barri Vell.


Publicado

en

por

Etiquetas: