Sobre el comunicat enviat pel gabinet d’alcaldia de Girona en relació al Ple ordinari del 18/01/2021

El PSC de Girona rebutja la utilització política dels canals de comunicació institucional amb la plantilla municipal i demana que el debat polític se situï al Ple

El dimarts 19 a la tarda, un dia després del Ple ordinari de gener, l’alcaldessa i el vicealcalde de Girona van enviar un comunicat des del gabinet d’alcaldia a tot el personal municipal. Al comunicat, argumentaven que els partits a l’oposició no havíem votat segons els criteris adequats segons els seus criteris. D’aquesta manera, es traslladava un argument polític a tot el conjunt de la plantilla municipal a partir del correu electrònic corporatiu, que al nostre entendre té una funció laboral i no política.

El comunicat del govern té un contingut polític que s’allunya de la neutralitat que haurien de tenir els comunicats institucionals, vulnerant les disposicions ètiques que han de complir els càrrecs electes de l’Ajuntament de Girona.

A la sessió del 9 de març de 2020 es va aprovar per unanimitat el Codi Ètic de l’Ajuntament de Girona. Com a novetat, introduïa al seu articulat indicacions sobre les relacions dels càrrecs electes amb l’ús de les xarxes socials i l’accés als mitjans de comunicació́. També preveia que es constituís una comissió de control intern, presidida per l’alcaldessa, que vetllés pel compliment del codi que encara no s’ha constituït, evidenciant la nul·la importància que dona l’equip de govern a l’ètica i la transparència.

El comunicat enviat pels màxims representants del Consistori contravé el Codi Ètic en tant que indueix una interpretació deliberadament esbiaixada del Ple, malmet la reputació de la institució i posa en entredit la defensa de l’interès general per sobre de qualsevol interès personal, privat o partidista, dels grups de la oposició.

Per aquests motius, el PSC de Girona rebutja i desaprova categòricament la utilització política i partidista que s’ha realitzat del principal canal de comunicació del Consistori i insta a l’equip de govern a restituir la credibilitat i honorabilitat de la institució amb una rectificació pública.

Els regidors del grup socialista a l’Ajuntament de Girona