ARTICLE CATSA

COMUNICAT GRUP MUNICIPAL PSC-GIRONA PEL CANVI SOBRE PROCEDIMENT CONTRACTACIÓ CATSA

El govern de l’Ajuntament de Girona de Guanyem-CUP, Junts i ERC seria bo que donés les explicacions pertinents sobre CATSA després que un diari hagi denunciat que Guanyem-CUP va maniobrar per imposar un gerent concret.

A ningú no se li escapa que, això, seria d’una gravetat extraordinària i, per tant, és convenient aclarir la situació.

El servei d’aigües de Girona, CATSA, té uns quants problemes greus com que no hi ha ni gerent, director tècnic, ni director financer ni tècnic de recursos humans.

La plaça de director financer es va intentar cobrir per un procés exprés que no va reeixir i que tampoc no tenia les garanties d’accés públic que permet un procés ordinari.

Per tot això, el govern de Girona hauria d’explicar públicament la informació apareguda a premsa a propòsit del càrrec de gerent i la situació general de CATSA.


Publicado

en

,

por

Etiquetas: