L’amiant a la ciutat de Girona, una amenaça real

A la Roda de premsa d’avui el PSC Gironins Pel Canvi instem a l’Ajuntament de Girona a la retirada d’amiant a la ciutat de Girona a través de l’elaboració d’un Pla local que compleixi amb el que estipula el Pla nacional de la Generalitat de Catalunya i l’Agenda 2030.

L’amiant és un component del fibrociment i existeix una evidència científica que es relaciona amb malalties greus com el càncer de pulmó. La Unió Europea va declarar l’amiant com una substància cancerígena l’any 1978, però no va ser fins al 2002 que es va prohibir la seva utilització al territori. La perillositat d’aquest material esdevé sobretot quan es troba en mal estat perquè les seves fibres es trenquen, s’alliberen i són inhalades.

Davant aquesta amenaça real de salut pública és de màxima prioritat situar el tema en el centre de l’agenda política i actuar amb el disseny d’un pla local que tingui com a objectiu l’erradicació total de l’amiant a la nostra ciutat a través d’accions com:

  1. L’elaboració d’un cens de tots els edificis i instal·lacions de la ciutat que contenen amiant, inclosa la xarxa d’aigua.
  2. La creació d’una base de dades de les edificacions de titularitat privada que contenen aquest material i instar a la seva retirada abans del 2032.
  3. L’establiment d’un canal de comunicació directe i accessible per informar i atendre de la ciutadania.
  4. Facilitar la identificació d’amiant als edificis en les inspeccions tècniques i notificar la presència del mateix quan es demanin permisos d’obres o llicències d’amiant.
  5. I la creació d’un protocol per a l’abocament i l’aglomeració d’aquests residus i polítiques d’incentiu com l’ampliació dels horaris i localitzacions dels punts de recollida.

Des del Partit Socialista de Girona ja vàrem presentar una moció l’any 2022 per a l’erradicació de l’amiant, demanant la seva retirada del carrer Barcelona, que es va aprovar per unanimitat, però que de moment no s’ha portat a terme.

Esperem que amb aquest nou impuls Girona sigui una ciutat lliure d’amiant dins els terminis establerts.


Publicado

en

por

Etiquetas: