Sílvia Paneque

El PSC-Girona pel canvi denuncia que el govern de Girona no aprofita els fons de l’ACA per la millora de la xarxa d’aigua i fer front a la sequera a Girona

Sílvia Paneque es mostra preocupada, perquè l’Ajuntament no fa ús dels recursos, que la Generalitat ha posat a disposició dels municipis per la sequera

La portaveu del grup municipal PSC-Girona pel Canvi, Sílvia Paneque, està preocupada per diferents decrets d’alcaldia sobre actuacions a causa de la sequera. En concret, un dels decrets que han cridat l’atenció del grup municipal ha estat el de la certificació d’obres al pou Sitjar. CATSA ha pagat 17.908 € addicionals, que se sumen a l’1.095.000 € transferits a CATSA aquest 2023. «CATSA o l’Ajuntament paga aquests diners, però hi ha fons de la Generalitat que podrien fer-se servir per pagar aquesta factura i les que puguin venir en el futur, ja que la quantitat total prevista pels nous pous del sitjar és de quasi 200.000 €». El PSC-Girona pel Canvi, per tant, es pregunta per quina raó no s’ha optat a fer aquestes obres amb el finançament que ofereix l’ACA per rehabilitar, adequar, recuperar i executar pous i s’ha optat per utilitzar recursos propis.

Per altra banda, també existeix un altre decret d’alcaldia sobre les obres de reposició i millores de sanejament en alta per un import aproximat de 600.000 € que es varen sol·licitar el 2021 per executar el 2022. En aquest cas, decreten l’endarreriment d’una part d’aquestes obres (un 23% concretament). «Més enllà de l’endarreriment, ens sobta novament que en les subvencions d’abastament i sanejament en alta ja resoltes per l’ACA, no hi consta cap projecte de CATSA o l’Ajuntament de Girona. És a dir, pel 2024, quines obres de reposició i millores en alta estan previstes i amb quin finançament?» ha preguntat la portaveu del grup municipal PSC-Girona pel Canvi, Sílvia Paneque. Les obres de reposició són fonamentals per tenir una xarxa eficient.

La regidora també es pregunta: «I pel 2024, quines obres de millora de l’eficiència de la xarxa en baixa, estan previstes i amb quin finançament? En aquests moments està pendent de resolució una línia de millora de la xarxa en baixa, per primera vegada a Catalunya, de 50 milions d’euros a petició dels socialistes en la negociació dels pressupostos del 2023 de la Generalitat. Voldríem saber si en aquest cas hi ha projectes presentats per l’Ajuntament de Girona o CATSA?», ha explicat Sílvia Paneque, que ha afegit que «en definitiva, estem pagant amb recursos propis, allò que podria finançar el govern de la Generalitat amb les diferents línies de finançament que té en l’actualitat pel context de sequera».

Finalment, el grup municipal ha explicat que han trobat un nou decret amb una reclamació econòmica de l’ACA a l’Ajuntament de Girona. L’ACA ja va emetre factura el 2021 per un import de 466.310,99 € i posteriorment al 2022 hi sumava 5.269,95 € d’interessos. Ara, l’ACA reclama una nova factura de 137.663,19 € i 858,04 € d’interessos més, expliquen els socialistes. «El pagament d’aquestes factures que sumen més de 600.000 € està pendent de resolució de la Junta de Tributs de Catalunya. Ens agradaria saber quina previsió de resolució té el govern de l’Ajuntament de Girona sobre aquesta qüestió, perquè és una quantitat considerable. A més a més, també cal saber si existeix una partida pressupostària amb reserva econòmica per aquest assumpte», ha conclòs Paneque.


Publicado

en

,

por

Etiquetas: